Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Gyrfaoedd

Ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc fel gweithiwr ieuenctid neu fel gweithiwr gyrfaoedd, ac am ddysgu mwy am sut i gyflwyno entrepreneuriaeth i'ch sgyrsiau? Efallai eich bod wedi cyfarfod â pherson ifanc sydd wedi cael syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Leigh in front of her dresses
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Ruby

Mewn cyn lleied â deufis roeddwn wedi gallu troi fy syniad yn fusnes ac rwyf mor hapus bod pethau’n mynd gystal."

Digwyddiadur
24 Tach 2020
Covid-19: Gofyn i’r Arbenigwr gyda Carly Allchurch o Allchurch & Co, Cyfrifwyr Siartredig
Cyfle i gael ateb i’ch ymholiadau gan gyfrifydd...
Fwy o Ddigwyddiadau