Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Gyrfaoedd

Ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc fel gweithiwr ieuenctid neu fel gweithiwr gyrfaoedd, ac am ddysgu mwy am sut i gyflwyno entrepreneuriaeth i'ch sgyrsiau? Efallai eich bod wedi cyfarfod â pherson ifanc sydd wedi cael syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau