Hanfodion Busnes

Mae’n bwysig penderfynu pa fath o strwythur fydd yn gweithio orau i chi a’ch busnes.

 

Unig Fasnachwr

Mae unig fasnachwr yn unigolyn hunangyflogedig ac ef/hi yn unig sy’n berchen ar y busnes. Dyma’r math symlaf a mwyaf poblogaidd o fusnes. Mae bod yn unig fasnachwr yn golygu bod llai o waith papur ond chi yn unig sy’n atebol yn bersonol am unrhyw ddyledion.

 

Cwmni Cyfyngedig

Mae gan gwmni cyfyngedig gyfranddeiliaid a chyfarwyddwyr sy’n rheoli’r cwmni. Mae atebolrwydd cyfyngedig yn golygu eich bod wedi eich amddiffyn os oes gan eich busnes ddyledion. Gall trethi fod yn is i gwmnïau cyfyngedig.

 

Partneriaeth

Os oes mwy nag un ohonoch am ddechrau busnes gyda’ch gilydd, mae sefydlu fel partneriaeth yn gyffredin.

 

Cewch wybod rhagor am strwythurau busnes yma.

 

Menter gymdeithasol

Mae menter gymdeithasol yn ail-fuddsoddi unrhyw elw yn ôl i mewn i fusnes neu gymuned yn hytrach na chynhyrchu cymaint o elw â phosibl. Maen nhw’n rhoi mwy o bwyslais ar newid cymdeithasol neu gefnogi cymuned.

Cewch wybod rhagor amdanyn nhw ar wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.