Y Criw Mentrus

Llun o'r Criw Mentrus
St Mary's Catholic Primary School

Enillwyr mis Chwefror

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Mair

Aberdare

Ysgol Gellifor, Denbighshire

Enillwyr Mis Ionawr

Ysgol Gellifor, 

Sir Ddinbych

Teilyngwyr 2019

Teilyngwyr 2019

Enillwyr Cenedlaethol 2019 - Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Enillwyr Cenedlaethol 2019

Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Llun o logo NatWest

Adnoddau newydd i helpu ddatblygu plant mentrus a chreadigol!
 

Mae’r Criw Mentrus yn rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd ledled Cymru ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Nod hadnoddau newydd y Criw Mentrus yw ysbrydoli plant ac athrawon i gael y pleser o ddod o hyd i syniad busnes gwych, y wefr o wneud eu gwerthiant cyntaf, a'r boddhad o helpu eu cymuned lleol.

Edrychwch ar y gweithgareddau dysgu hwyliog hyn ar gyfer grwpiau oedran cynradd ac uwch cynradd i helpu i ddatblygu sgiliau gwaith tîm, llythrennedd a rhifedd.

Maent hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigrwydd a masnachu moesegol – gan gefnogi pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Chwilio am syniadau ar gyfer eich busnes nesaf? Edrychwch ar ein rhestr YouTube o gyn-ymgeiswyr cystadleuaeth y Criw Mentrus – pob un yn dîm o entrepreneuriaid ysbrydoledig, llwyddiannus.

Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest