Y Criw Mentrus

Llun o'r Criw Mentrus
St Mary's Catholic Primary School

Enillwyr mis Chwefror

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Mair

Aberdare

Ysgol Gellifor, Denbighshire

Enillwyr Mis Ionawr

Ysgol Gellifor, 

Sir Ddinbych

Teilyngwyr 2019

Teilyngwyr 2019

Enillwyr Cenedlaethol 2019 - Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Enillwyr Cenedlaethol 2019

Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Llun o logo NatWest

Ydych chi yn ysgol gynradd fentrus?
 

Mae’r Criw Mentrus yn rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd ledled Cymru ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae gweithgareddau’r Criw Mentrus yn cynorthwyo i ddatblygu gwaith tîm, sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae hefyd yn datblygu  uchelgais, creadigedd a masnachu moesegol - gan gefnogi pedwar diben y Cwricwlwm ar gyfer Cymru 2022!

Cynlluniwyd ein hadnoddau menter newydd i gyd fynd â’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru. Mae gennym weithgareddau hwyliog, newydd ar gyfer grwpiau oedran cynradd is a chynradd uwch er mwyn datblygu plant mentrus a chreadigol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adnoddau yma a'r cyfleoedd dysgu cysylltiedig â'r cwricwlwm y gall y gweithgareddau menter eu cynnig, gallwch wylio ein sesiwn hyfforddi ar-lein ar gyfer athrawon, Archwilio Menter - Dysgu Cysylltiedig â'r Cwricwlwm ar alw yma.

Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest