O 13 o Dachwedd 2023

Ysgolion yn cofrestru eu gweithgareddau menter ar-lein a dod yn ‘Ysgol Fentrus’; unwaith y bydd y cofrestru wedi dechrau fe anfonir y pecyn adnoddau ar-lein a bathodyn digidol trwy ebost. Cofrestrwch yma

Tachwedd 2023 - Mai 2024

Dyfarnu gwobrau misol am gyflwyno lluniau i Oriel Y Criw Mentrus

5 Mehefin 2024 - 4yp

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer Her Y Criw Mentrus

10 Mehefin 2024

Anfonir manylion am ddigwyddiad yr Arddangosfa Ranbarthol i’r ysgolion sydd wedi cofrestru

Cynhelir Digwyddiadau Arddangosfa Ranbarthol ledled Cymru

  • Dydd Mawrth 25 Mehefin - Prifysgol De Cymru, Campws Atriwm Caerdydd
  • Dydd Iau 4 Gorffennaf - Prifysol Abertawe, Campws Y Bae
  • Dydd Mercher 10 Gorffennaf - Hafren, Grwp Colegau NPTC, Coleg Y Drenewydd
  • Dydd Iau 11 Gorffennaf - Coleg Cambria, Chweched Glannau Dyfrdwy