BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Adeiladu, deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch

Rydym yn cefnogi busnesau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch sy'n gweithio ym maes awyrofod ac amddiffyn, technolegau modurol, gweithgynhyrchu gwerth uchel a diwydiannau sylfaen.

Os yw eich busnes yn gweithio yn y meysydd hyn, efallai y gallwn eich helpu.

 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Darllenwch fwy am adeiladu, deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch ar ein safle presennol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.