Cymerwch Ran

Pa fath o gefnogaeth sydd orau i chi? Fe welwch yr holl wybodaeth am Bwtcamp Syniadau Mawr Cymru a'n gweithdai & digwyddiadau eraill. (Os ydych yn chwilio am sesiynau 1-1 gyda chynghorydd busnes, cofiwch gysylltu â ni)

 

Mae llawer o gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid hefyd ar y dudalen Cystadlaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid

 

Dewiswch y digwyddiad i chi a chofrestru isod!

 

Bwtcamp Syniadau Mawr Cymru 

 

 

Dysgu mwy a gwneud gais nawr

 

Cyfres o weminarau rhyngweithiol, sy'n cynnig arweiniad ar bopeth busnes wrth rwydweithio â phobl fusnes uchelgeisiol a'r rhai sydd eisoes â busnesau eu hunain. Os ydych chi'n 18-25 oed, yn angerddol am entrepreneuriaeth a'ch bod chi naill ai wedi dechrau yn ystod y 12 mis diwethaf neu os oes gennych chi syniad clir rydych chi am ei fasnacheiddio, yna gallai'r Bŵtcamp hon fod ar eich cyfer chi.

 

 

 

Gweithdai eraill

 

 

Chwilio am weminar

Os hoffech chi gael cymorth gyda syniad busnes sydd gennych, beth am fynd i un o’n gweithdai neu ddigwyddiadau? Maen nhw’n rhad ac am ddim gan eu bod wedi’u hariannu’n llawn, ac maen nhw ar gael i unrhyw berson ifanc o dan 25 oed. Mae ymarfer cyflwyno, rheoli cyfryngau cymdeithasol ac ymchwilio i’r farchnad ymhlith y pynciau trafod. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio hefyd. Ewch i’r adran Dod o hyd i Ddigwyddiadau i weld beth sydd ymlaen a chadw eich lle.

Cewch wybodaeth yma am ein Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus