Cymerwch Ran

Pa fath o gefnogaeth sydd orau i chi? Fe welwch yr holl wybodaeth am Bwtcamp i Busnes a'n gweithdai & digwyddiadau eraill. (Os ydych yn chwilio am sesiynau 1-1 gyda chynghorydd busnes, cofiwch gysylltu â ni)

 

Mae llawer o gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid hefyd ar y dudalen Cystadlaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid

 

Dewiswch y digwyddiad i chi a chofrestru isod!

 

Cyfres Bydd yn Fos Arnat Ti Dy Hun 

 

 

 

Dysgu mwy a gwneud gais nawr

 

 

 

 

Cyfres o weminarau, sy'n cynnig arweiniad ar bopeth busnes wrth rwydweithio â phobl fusnes uchelgeisiol a'r rhai sydd eisoes â busnesau eu hunain. Os ydych chi'n 18-25 oed, yn angerddol am entrepreneuriaeth a'ch bod chi naill ai wedi dechrau yn ystod y 12 mis diwethaf neu os oes gennych chi syniad clir rydych chi am ei fasnacheiddio, yna gallai'r gyfres hon fod ar eich cyfer chi.

 

 

 

Gweithdai eraill

 

 

Chwilio am weminar

 

 

Os hoffech chi gael cymorth gyda syniad busnes sydd gennych, beth am fynd i un o’n gweithdai neu ddigwyddiadau? Maen nhw’n rhad ac am ddim gan eu bod wedi’u hariannu’n llawn, ac maen nhw ar gael i bawb rhwng 16 a 24 oed. Mae ymarfer cyflwyno, rheoli cyfryngau cymdeithasol ac ymchwilio i’r farchnad ymhlith y pynciau trafod. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio hefyd. Ewch i’r adran Dod o hyd i Ddigwyddiadau i weld beth sydd ymlaen a chadw eich lle.

Cewch wybodaeth yma am ein Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus