Cymerwch Ran

Pa fath o gefnogaeth sydd orau i chi? Fe welwch yr holl wybodaeth am Bwtcamp i Busnes a'n gweithdai & digwyddiadau eraill. (Os ydych yn chwilio am sesiynau 1-1 gyda chynghorydd busnes, cofiwch gysylltu â ni)

 

Mae llawer o gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid hefyd ar y dudalen Cystadlaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid

 

Dewiswch y digwyddiad i chi a chofrestru isod!

 

Bwtcamp i Fusnes 

 

Bootcamp 2018

 

Gwnewch gais nawr

 

Mwy o Wybodaeth

 

Penwythnos preswyl yw Bŵtcamp lle y bydd modd i unigolion dderbyn cyngor ar bob agwedd ar redeg busnes a hefyd rwydweithio â phobl fusnes uchelgeisiol sydd eisoes yn rhedeg eu busnesau eu hunain. Os ydych rhwng 18 a 25 oed, yn frwd dros entrepreneuriaeth a'ch bod wedi cychwyn busnes yn ystod y 6 mis diwethaf neu fod gennych syniad clir ynghylch yr hyn yr hoffech ei fasnacheiddio, efallai mai Bŵtcamp yw'r penwythnos i chi!

 

 

 

Gweithdai eraill

 

 

Chwilio am ddigwyddiadau

 

 

Os hoffech chi gael cymorth gyda syniad busnes sydd gennych, beth am fynd i un o’n gweithdai neu ddigwyddiadau? Maen nhw’n rhad ac am ddim gan eu bod wedi’u hariannu’n llawn, ac maen nhw ar gael i bawb rhwng 16 a 24 oed. Mae ymarfer cyflwyno, rheoli cyfryngau cymdeithasol ac ymchwilio i’r farchnad ymhlith y pynciau trafod. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio hefyd. Ewch i’r adran Dod o hyd i Ddigwyddiadau i weld beth sydd ymlaen a chadw eich lle.

Cewch wybodaeth yma am ein Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus