Bŵtcamp i Fusnes Syniadau Mawr Cymru 2022

Beth yw’r Bwtcamp Busnes?

Mae’r Bwtcamp Busnes yn gwrs preswyl dwys sy’n cyfuno hyfforddiant, gweithgareddau a chymorth i roi gwynt dan adain eich busnes.

 

 

Pryd?

Dydd Gwener 25 i ddydd Sul 27 Tachwedd 2022. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 18 Tachwedd am 5pm.

 

Ble?

Kilvrough Manor, Parkmill, Gower, Abertawe, SA3 2EE

Bydd cludiant am ddim i’r lleoliad ar gael, gyda bysiau’n mynd o lleoliadau ledled Cymru.

 

Ar gyfer pwy?

Os ydych chi rhwng 18 a 25 oed, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i roi gwynt dan adain eich busnes, mae’r Bwtcamp Busnes yn ddelfrydol i chi.

 

Beth sy’n digwydd yn y Bwtcamp Busnes?

Yn y Bwtcamp Busnes byddwn yn mynd â chi drwy'r holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i gychwyn eich busnes. O Frandio a Chyfryngau Cymdeithasol, i Gynaliadwyedd a Phitsio, byddwn yn eich tywys trwy bopeth y gallwch ei ddisgwyl yn ystod y 12 mis cyntaf o fasnachu. Gweler yr agenda lawn yma.

 

Sut bydd yn fy helpu i ddechrau busnes?

Ein nod yw eich helpu i fagu hyder, i rwydweithio ag arbenigwyr a pherchnogion busnes, ac i ddysgu popeth sydd angen ei ddysgu er mwyn lansio eich busnes. Ar ddiwedd y Bwtcamp Busnes dylech deimlo’n barod i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf – p’un ai bod hynny’n golygu dod yn hunangyflogedig yn swyddogol neu droi menter ar yr ochr yn fusnes llawnamser.

Mae graddedigion y Bwtcamp wedi dweud wrthym eu bod wedi mwynhau gwneud ffrindiau â phobl eraill sy’n frwd dros fusnes ac sy’n deall y pwysau o fod yn hunangyflogedig.

Pitsio ar gyfer Gwobrau

Ar ddiwrnod olaf y Bŵtcamp i Fusnes bydd cyfle i chi gyflwyno’ch syniad busnes i banel, gan ddangos yr hyn rydych wedi’i ddysgu dros y penwythnos. Mae hyn yn gwbl ddewisol, fodd bynnag mae gwobrau ar gael!

Sut mae gwneud cais?

Llenwch y ffurflen gyswllt i’r dde i’n helpu i ddod i’ch adnabod chi a’ch syniad busnes. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd ar ôl cael eich cais – efallai y bydd angen i ni ofyn ambell gwestiwn ychwanegol i wneud yn siŵr bod y Bwtcamp yn addas i chi.

Sylwch fod lleoedd yn brin ac y bydd ymgeiswyr sy’n bellach ymlaen yn eu taith datblygu busnes yn cael eu blaenoriaethu.