Tyfwch gweithlu medrus

Yn awyddus i recriwtio pobl ifanc dalentog? Gallwn helpu i dalu costau ar gyfer y chwe mis cyntaf.

Canllawiau ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn.

Nodwch pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli o fewn eich busnes

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Porth Sgiliau i Fusnes

Croeso i'r Porth Sgiliau – eich porth ar gyfer cymorth datblygu sgiliau

Mae ymchwil wedi profi dro ar ôl tro mai safon eich cyflogeion yw'r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant. Drwy wella eu sgiliau rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich busnes.

Gall y Porth Sgiliau wireddu hyn. Mae'n dangos i chi ble rydych nawr a sut mae angen i chi wella eich sgiliau er mwyn llwyddo.

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Newyddion sgiliau diweddaraf

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.