Eisiau helpu eich gweithwyr i gyrraedd eu potensial llawn a rhoi hwb i’ch busnes ar yr un pryd?

Tyfwch gweithlu medrus

Helpu pobl ifanc i fentro i’r byd gwaith a dod o hyd i’w ffordd.

Helpu cyflogwyr i gysylltu â myfyrwyr a datblygu eu gweithlu i’r dyfodol.

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Datblygu sgiliau eich gweithwyr, meincnodi eich hyfforddiant a hybu cynhyrchiant.

Hysbysu, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfa.

Croeso i Recriwtio a Hyfforddi - am wybodaeth a chyngor ar gymorth recriwtio a hyfforddiant

Newyddion Sgiliau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.

Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu.

PARATOI

Paratowch drwy adnabod y sgiliau sydd eu hangen.

DATBLYGU

Datblygwch sgiliau eich gweithlu er mwyn sicrhau llwyddiant.

ADDASU

Addaswch eich gweithlu gyda gweithwyr medrus newydd.

PARATOI DATBLYGU ADDASU

Wrth i newid agosáu. Sicrhau bod eich gweithlu yn fedrus yn y dyfodol.