A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?

Tyfwch gweithlu medrus

Mae angen i ni glywed gennych.

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu. 

Canllawiau ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn.

Yn awyddus i recriwtio pobl ifanc dalentog? Gallwn helpu i dalu costau ar gyfer y chwe mis cyntaf.

Porth Sgiliau i Fusnes

Croeso i'r Porth Sgiliau – eich porth ar gyfer cymorth datblygu sgiliau

Mae ymchwil wedi profi dro ar ôl tro mai safon eich cyflogeion yw'r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant. Drwy wella eu sgiliau rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich busnes.

Gall y Porth Sgiliau helpu i wella’r sgiliau yn eich busnes a manteisio i’r eithaf eich potensial i lwyddo.

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Newyddion Newspapers
Newyddion Sgiliau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal
Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.