A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?

Tyfwch gweithlu medrus

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu. 

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

manteisio i'r eithaf ar eich adnoddau dynol.

Rhwng 3-7 Chwefror bydd nifer o ddigwyddiadau’n cael eu trefnu gan nifer o sefydliadau ym mhob cwr o’r wlad yn ystod Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020.

Croeso i'r Porth Sgiliau i Fusnes - am gefnogaeth datblygu sgiliau

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Newyddion Newspapers
Newyddion Sgiliau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal
Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.