A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?

Enwau ymgeiswyr rownd derfynol 2019 wedi eu cyhoeddi
Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, 24 Hydref 2019

Tyfwch gweithlu medrus

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu. 

Canllawiau ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn.

Yn awyddus i recriwtio pobl ifanc dalentog? Gallwn helpu i dalu costau ar gyfer y chwe mis cyntaf.

Porth Sgiliau i Fusnes

Croeso i'r Porth Sgiliau i Fusnes  - am gefnogaeth datblygu sgiliau

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Newyddion Newspapers
Newyddion Sgiliau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal
Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.