Eisiau helpu eich gweithwyr i gyrraedd eu potensial llawn a rhoi hwb i’ch busnes ar yr un pryd?

Helpu cyflogwyr i gysylltu â myfyrwyr a datblygu eu gweithlu i’r dyfodol.

Tyfwch gweithlu medrus

Bydd y Warant i Bobl Ifanc yn eu helpu i gael mynediad i’r byd gwaith ac yn rhoi cymorth iddynt ddod o hyd i’w ffordd.

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Datblygu sgiliau eich gweithwyr, meincnodi eich hyfforddiant a hybu cynhyrchiant.

Mae'r Bartneriaeth Addysg Busnes @ Gyrfa Cymru yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfaol.

Croeso i'r Porth Sgiliau i Fusnes - am gefnogaeth datblygu sgiliau

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Skills News

Find out about skills and training events near you.

Latest announcements on skills and employability.

Support in your area

Select the appropriate Local Authority to find out the support programmes that are available in your area.

 

 

PREPARE

Prepare your business by identifying skills gaps.

DEVELOP

Develop the skills of your workforce to ensure success.

ADAPT

Adapt your workforce with new skilled employees.

PREPARE DEVELOP ADAPT

As change approaches. Ensure your workforce is skilled for the future.