Skills Gateway |
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Featured

Porth Sgiliau i Fusnes

Croeso i'r Porth Sgiliau – eich porth ar gyfer cymorth datblygu sgiliau

Mae ymchwil wedi profi dro ar ôl tro mai safon eich cyflogeion yw'r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant. Drwy wella eu sgiliau rydych yn buddsoddi yn nyfodol eich busnes.

Gall y Porth Sgiliau wireddu hyn. Mae'n dangos i chi ble rydych nawr a sut mae angen i chi wella eich sgiliau er mwyn llwyddo.


Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes
Skills profiler
Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.