Eisiau helpu eich gweithwyr i gyrraedd eu potensial llawn a rhoi hwb i’ch busnes ar yr un pryd?

Cyhoeddwyd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2021.

Tyfwch gweithlu medrus

Yn awyddus i recriwtio pobl ifanc dalentog? Gallwn helpu i dalu costau ar gyfer y chwe mis cyntaf.

Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Mae'r Bartneriaeth Addysg Busnes @ Gyrfa Cymru yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfaol.

Croeso i'r Porth Sgiliau i Fusnes - am gefnogaeth datblygu sgiliau

Crëwch ciplun o'ch anghenion sgiliau busnes

Skills Dial

 

Bydd y Proffil Sgiliau yn eich helpu i nodi pa sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn eich busnes ac yn tynnu sylw ar meysydd y gallech eu gwella. Rhowch gynnig arni nawr.

Crëwch eich Proffil Sgiliau

Newyddion Newspapers
Newyddion Sgiliau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sgiliau a hyfforddiant yn eich ardal.

 Cyhoeddiadau diweddaraf ar sgiliau a chyflogadwyedd.

Cymorth yn eich ardal
Cymorth yn eich ardal

Dewiswch yr Awdurdod Lleol priodol i gael gwybod y rhaglenni cymorth sydd ar gael yn eich ardal.

 

 

PARATOI
PARATOI

Paratowch drwy adnabod y sgiliau sydd eu hangen.

 

DATBLYGU
DATBLYGU

Datblygwch sgiliau eich gweithlu er mwyn sicrhau llwyddiant.

ADDASU
ADDASU

Addaswch eich gweithlu gyda gweithwyr medrus newydd.

PorthSgiliau SkillsGateway
PARATOI DATBLYGU ADDASU

Wrth i newid agosáu. Sicrhau bod eich gweithlu yn fedrus yn y dyfodol.