Datblygu Sgiliau

Ym mhob cwr o Gymru mae Llywodraeth Cymru yn helpu busnesau i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithlu - busnesau o bob maint ac o bob sector, busnesau newydd a'r rhai sy'n chwilio am dwf.

Dechrau eich Busnes
Dechrau eich Busnes

Dechreuwch ar sylfaen gadarn - sicrhau bod gennych y sgiliau cywir ar gyfer yr heriau sydd o'n blaenau.

Datblygu eich Busnes
Datblygu eich Busnes

Teimlo'n hyderus cystadlu am gontractau - cryfhau eich enw da am ansawdd a dibynadwyedd.

Gwella eich Busnes
Gwella eich Busnes

Cyrraedd eich amcanion busnes - aros ar flaen y gystadleuaeth a chynlluniwch ar gyfer y dyfodol.

Atgyfnerthu eich busness
Atgyfnerthu eich busnes

Cadw eich sylfaen sgiliau, datblygu eich cynhyrchion neu wasanaethau, ennill cydnabyddiaeth.

Rhaglenni Sgiliau a Hyfforddiant
Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau

Gall ein rhaglenni cymorth sgiliau eich helpu i recriwtio'r dalent orau a mwyaf disglair, gwella perfformiad eich staff presennol a chodi safonau arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhan o'ch busnes.

Cronfa Wybodaeth Sgiliau
Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu.

Cymwysterau a Dysgu
Cymwysterau a Dysgu

Mae'n bwysig bod cyflogwyr hefo strategaeth tuag at sicrhau eu gweithlu’n cael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ystyrlon.

BOSS
BOSS

Mae Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yn cael ei ddefnyddio gan lawer o fusnesau ac unigolion i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth.
Ffordd syml o ddysgu ar-lein yw BOSS, yn eich galluogi i ddysgu fel y mynnwch ac ar gyflymder sy’n siwtio chi 24/7.  Cynhwysir nifer o'r gyrsiau ar gyfer gwella eich sgiliau a gwybodaeth reoli adnoddau dynol. Gallwch gael cipolwg o’r mathau o gyrsiau isod neu Cliciwch yma i gael mynediad i BOSS a’r ystod lawn o cyrsiau datblygu sgiliau busnes.