Datblygu Sgiliau

Ym mhob cwr o Gymru mae Llywodraeth Cymru yn helpu busnesau i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithlu - busnesau o bob maint ac o bob sector, busnesau newydd a'r rhai sy'n chwilio am dwf.

Dechrau eich Busnes
Dechrau eich Busnes

Dechreuwch ar sylfaen gadarn - sicrhau bod gennych y sgiliau cywir ar gyfer yr heriau sydd o'n blaenau.

Datblygu eich Busnes
Datblygu eich Busnes

Teimlo'n hyderus cystadlu am gontractau - cryfhau eich enw da am ansawdd a dibynadwyedd.

Gwella eich Busnes
Gwella eich Busnes

Cyrraedd eich amcanion busnes - aros ar flaen y gystadleuaeth a chynlluniwch ar gyfer y dyfodol.

Atgyfnerthu eich busness
Atgyfnerthu eich busnes

Cadw eich sylfaen sgiliau, datblygu eich cynhyrchion neu wasanaethau, ennill cydnabyddiaeth.


Rhaglenni Sgiliau a Hyfforddiant
Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau

Gall ein rhaglenni cymorth sgiliau eich helpu i recriwtio'r dalent orau a mwyaf disglair, gwella perfformiad eich staff presennol a chodi safonau arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhan o'ch busnes.

Cronfa Wybodaeth Sgiliau
Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu.

Cymwysterau a Dysgu
Cymwysterau a Dysgu

Mae'n bwysig bod cyflogwyr hefo strategaeth tuag at sicrhau eu gweithlu’n cael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ystyrlon.

BOSS
BOSS

Mae BOSS yn cael ei ddefnyddio gan lawer o fusnesau ac unigolion i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth.
Ffordd syml o ddysgu ar-lein yw BOSS, yn eich galluogi i ddysgu fel y mynnwch ac ar gyflymder sy’n siwtio chi 24/7.  Cynhwysir nifer o'r gyrsiau ar gyfer gwella eich sgiliau a gwybodaeth reoli adnoddau dynol.Cliciwch yma i gael mynediad i BOSS a’r cyrsiau datblygu sgiliau busnes.

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’
Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’

Mae gweithlu Cymru yn prysur heneiddio, a bydd prinder cynyddol o bobl ifanc i lenwi swyddi gwag.

Cyflymu Twf
Cyflymu Twf

Mae Rhaglen Cyflymu Twf (RhCT) Busnes Cymru yn cynnig cymorth unigol i fusnesau twf uchel, busnesau cyn-refeniw a Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau).