Skills Development

Datblygu Sgiliau

Ym mhob cwr o Gymru mae Llywodraeth Cymru yn helpu busnesau i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithlu - busnesau o bob maint ac o bob sector, busnesau newydd a'r rhai sy'n chwilio am dwf.

Adnoddau

Rhaglenni Sgiliau a Hyfforddiant

Gall ein rhaglenni cymorth sgiliau eich helpu i recriwtio'r dalent orau a mwyaf disglair, gwella perfformiad eich staff presennol a chodi safonau arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhan o'ch busnes.

Gweld pob rhaglen


Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu.

Gweld yr holl ganllawiau ac
awgrymiadau

 


Efallai yr hoffech chi hefyd

Cymwysterau a Dysgu

Mae'n bwysig bod cyflogwyr hefo strategaeth tuag at sicrhau eu gweithlu’n cael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ystyrlon.

BOSS

Mae Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yn cael ei ddefnyddio gan lawer o fusnesau ac unigolion i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth.
Ffordd syml o ddysgu ar-lein yw BOSS, yn eich galluogi i ddysgu fel y mynnwch ac ar gyflymder sy’n siwtio chi 24/7. Mae nifer o'r pynciau wedi'u cynllunio i wella'ch sgiliau a'ch gwybodaeth ar gyfer rhedeg busnes a reoli adnoddau dynol.

Gallwch gael rhagolwg o'r mathau o cyrsiau yma: