Datblygu Sgiliau

Ym mhob cwr o Gymru mae Llywodraeth Cymru yn helpu busnesau i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithlu - busnesau o bob maint ac o bob sector, busnesau newydd a'r rhai sy'n chwilio am dwf.

Dechrau eich Busnes

Dechreuwch ar sylfaen gadarn - sicrhau bod gennych y sgiliau cywir ar gyfer yr heriau sydd o'n blaenau.

Datblygu eich Busnes

Teimlo'n hyderus cystadlu am gontractau - cryfhau eich enw da am ansawdd a dibynadwyedd.

Gwella eich Busnes

Cyrraedd eich amcanion busnes - aros ar flaen y gystadleuaeth a chynlluniwch ar gyfer y dyfodol.

Atgyfnerthu eich busnes

Cadw eich sylfaen sgiliau, datblygu eich cynhyrchion neu wasanaethau, ennill cydnabyddiaeth.


Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau

Gall ein rhaglenni cymorth sgiliau eich helpu i recriwtio'r dalent orau a mwyaf disglair, gwella perfformiad eich staff presennol a chodi safonau arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhan o'ch busnes.

BOSS

Mae BOSS yn cael ei ddefnyddio gan lawer o fusnesau ac unigolion i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth i gefnogi llwyddiant busnes.  Ffordd syml o ddysgu ar-lein yw BOSS, yn eich galluogi i ddysgu fel y mynnwch ac ar gyflymder sy’n siwtio chi 24/7.  Cynhwysir nifer o'r gyrsiau ar gyfer gwella eich sgiliau a gwybodaeth reoli adnoddau dynol. Cliciwch yma i gael mynediad i BOSS a’r cyrsiau datblygu sgiliau busnes.

Cymwysterau a Dysgu

Mae'n bwysig bod cyflogwyr hefo strategaeth tuag at sicrhau eu gweithlu’n cael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ystyrlon.

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad ‘ar ei orau cyn’

Mae gweithlu Cymru yn prysur heneiddio, a bydd prinder cynyddol o bobl ifanc i lenwi swyddi gwag.