Datblygu Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Datblygu Sgiliau

Ym mhob cwr o Gymru mae Llywodraeth Cymru yn helpu busnesau i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithlu - busnesau o bob maint ac o bob sector, busnesau newydd a'r rhai sy'n chwilio am dwf.

Gall ein rhaglenni cymorth sgiliau eich helpu i recriwtio'r dalent orau a mwyaf disglair, gwella perfformiad eich staff presennol a chodi safonau arweinyddiaeth a rheoli ym mhob rhan o'ch busnes.

Cyllid a chymorth ar gyfer Sgiliau


Start a new business jigsaw
Dechreuwch ar sylfaen gadarn - sicrhau bod gennych y sgiliau cywir ar gyfer yr heriau sydd o'n blaenau.
Grow a business jigsaw
Teimlo'n hyderus cystadlu am gontractau - cryfhau eich enw da am ansawdd a dibynadwyedd.
Run a Business jigsaw
Cyrraedd eich amcanion busnes - aros ar flaen y gystadleuaeth a chynlluniwch ar gyfer y dyfodol.
Consolidate a Business jigsaw
Cadw eich sylfaen sgiliau, datblygu eich cynhyrchion neu wasanaethau, ennill cydnabyddiaeth.