Biwroau Cyflogaeth a Menter

Mewn Colegau Addysg Bellach yng Nghymru

EBE Header Image in Welsh

 

Mae Biwroau Cyflogaeth a Menter yn helpu cyflogwyr i gysylltu â myfyrwyr a datblygu eu gweithlu i’r dyfodol.

Mae Biwroau Cyflogaeth a Menter yn darparu pecyn o gyfleoedd i fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser i feithrin sgiliau cyflogadwyedd a menter hanfodol.

Mae’r Biwroau yn rhan o Warant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – ymrwymiad i ddarparu cymorth i bawb o dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru i sicrhau lle mewn addysg neu hyfforddiant, a help i gael gwaith neu fynd yn hunangyflogedig.

Mae’r Biwroau, sy’n gweithredu mewn Colegau Addysg Bellach yng Nghymru, yn gwahodd cyflogwyr i gysylltu â nhw er mwyn cwrdd â myfyrwyr a thrafod cyfleoedd cyflogaeth posibl o fewn eu sefydliadau.

Mae pob Biwro yn cynnig cymorth wedi’i deilwra i fyfyrwyr o fewn eu coleg, ond yn agored i feithrin cyfleoedd gyda chyflogwyr eu hardal.

Os ydych chi am recriwtio talent newydd o fewn eich sefydliad, gall y Biwroau eich helpu.

Cysylltwch â Biwro Cyflogaeth a Menter eich coleg lleol:

Manylion cyswllt: Steve Jones
Ebost: cyfleoedd@bridgend.ac.uk

Manylion cyswllt: Rebecca Lewis
Ebost: 
RLewis@cavc.ac.uk

Manylion cyswllt: Vicky Barwis
Ebost: Jobshop@cambria.ac.uk

Manylion cyswllt: Kate Cox
Ebost:  Dan.coles@coleggwent.ac.uk / kate.cox@coleggwent.ac.uk

Manylion cyswllt: Libby Morgan
Ebost:  Libby.morgan@cymoedd.ac.uk

Manylion cyswllt: Louise Dempster
Ebost: Louise.Dempster@gcs.ac.uk

Manylion cyswllt: Chris Franklin
Ebost: busnes@gllm.ac.uk

Manylion cyswllt: Danielle Bond
Ebost: recruit@pembrokeshire.ac.uk

Manylion cyswllt: Olivia McLaren (Destinations and Vocations Manager) | Sarah Reypert (Employability Officer)
Ebost: 
Destinations@stdavidscollege.ac.uk

Manylion cyswllt: Christine Bissex
Ebost:futurepathways@merthyr.ac.uk

Manylion cyswllt: Cara Mead
Ebost: Careerready@nptcgroup.ac.uk