Biwroau Cyflogaeth a Menter

Mewn Colegau Addysg Bellach yng Nghymru

EBE Header Image in Welsh

 

Mae Biwroau Cyflogaeth a Menter yn helpu cyflogwyr i gysylltu â myfyrwyr a datblygu eu gweithlu i’r dyfodol.

Mae Biwroau Cyflogaeth a Menter yn darparu pecyn o gyfleoedd i fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser i feithrin sgiliau cyflogadwyedd a menter hanfodol.

Mae’r Biwroau yn rhan o Warant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – ymrwymiad i ddarparu cymorth i bawb o dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru i sicrhau lle mewn addysg neu hyfforddiant, a help i gael gwaith neu fynd yn hunangyflogedig.

Mae’r Biwroau, sy’n gweithredu mewn Colegau Addysg Bellach yng Nghymru, yn gwahodd cyflogwyr i gysylltu â nhw er mwyn cwrdd â myfyrwyr a thrafod cyfleoedd cyflogaeth posibl o fewn eu sefydliadau.

Mae pob Biwro yn cynnig cymorth wedi’i deilwra i fyfyrwyr o fewn eu coleg, ond yn agored i feithrin cyfleoedd gyda chyflogwyr eu hardal.

Os ydych chi am recriwtio talent newydd o fewn eich sefydliad, gall y Biwroau eich helpu.

Cysylltwch â Biwro Cyflogaeth a Menter eich coleg lleol:

Biwro: Cyfleoedd
Prif gyswllt: Candice Thomas
Ebost: hello@bridgend.ac.uk

Biwro:Gwasanaeth Cyflogadwyedd Aspire
Prif gyswllt: Rebecca Lewis
Ebost: RLewis@cavc.ac.uk

Biwro: Siop Gwaith (& Enterprise)
Prif gyswllt: Vicky Barwis
Ebost: Jobshop@cambria.ac.uk

Biwro: Gwent - Uchelgeisiau CG
Prif gyswllt: Abigail Bassie
Ebost: abigail.bassie@coleggwent.ac.uk

Biwro: Yn uchelgeisiol
Prif gyswllt: Christy Anson-Harries (Dros Dro)
Ebost: Christy.anson-harries@colegsirgar.ac.uk

Biwro: Dyfodol @ Cymoedd
Prif gyswllt: Libby Morgan
Ebost: Libby.morgan@cymoedd.ac.uk

Biwro: Coleg Gŵyr Abertawe Futures Hub
Prif gyswllt: Louise Dempster
Ebost: Louise.Dempster@gcs.ac.uk

Biwro: CAMVA (Cyflogadwyedd a Menter Vocational Agency)
Prif gyswllt: Gerallt Jones (Dros Dro)
Ebost: camva@gllm.ac.uk

Biwro: Canolfan Cyflogaeth a Menter Coleg Sir Benfro
Prif gyswllt: Charlie Royal
Ebost: recruit@pembrokeshire.ac.uk

Biwro: Y Launchpad
Prif gyswlltOlivia McLaren (Rheolwr Cyrchfannau a Galwedigaethau) | Sarah Reypert (Swyddog Cyflogadwyedd)
Ebost: 
Destinations@stdavidscollege.ac.uk

Biwro: Hwb Cyflogadwyedd a Menter Llwybrau'r Dyfodol
Prif gyswllt: Christine Bissex-Foster
Ebost: c.bissex@merthyr.ac.uk

Biwro: Yn barod
Prif gyswllt: Cara Mead
Ebost: Careerready@nptcgroup.ac.uk