Astudiaethau Achos ar gyfer y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Mae ein Catalog o Astudiaethau Achos Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn dangos rhai enghreifftiau o'r ystod eang o ddefnyddiau o NOS gan gyflogwyr ar draws amrywiaeth o sectorau.

Astudiaethau achos 

Mae’r canlynol yn astudiaethau achos a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2014.

 

Sut mae'r BBC wedi defnyddio SGC (Saesneg)

Mae'r BBC wedi defnyddio'r SGCi dargedu bylchau o ran sgiliau a sefydlu ei gynllun prentisiaeth.

Y SGC wedi gosod y meincnod (Saesneg)

Sut mae'r SGC wedi gosod y meincnod ar gyfer hyfforddeion yng Nghanolfan Deintyddol Castell-nedd a sut maent yn sicrhau bod gan staff yr wybodaeth gywir

Y SGC gosod y safonau (Saesneg)

Sut mae'r SGC wedi helpu i osod y safonau ar gyfer gwasanaethu cwsmeriaid, sgiliau rheoli a sgiliau gweithdy yng Ngarej Trefnant