Astudiaethau Achos ar gyfer y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Mae ein Catalog o Astudiaethau Achos Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn dangos rhai enghreifftiau o'r ystod eang o ddefnyddiau o NOS gan gyflogwyr ar draws amrywiaeth o sectorau.

Astudiaethau achos 

Mae’r canlynol yn astudiaethau achos a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2014.

 

Scott Waddington SA Brains (Saesneg)
Scott Waddington SA Brains (Saesneg)

Cyflwyniad i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

BBC cymru wales (Saesneg)
BBC cymru wales (Saesneg)

Astudiaeth achos cyflogwr SGC

Cyn-hyfforddwr Cymru a'r Llewod Brydeinig (Saesneg)
Cyn-hyfforddwr Cymru a'r Llewod Brydeinig (Saesneg)

Rob Jones - gan ddefnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Y SGC wedi gosod y meincnod (Saesneg)
Y SGC wedi gosod y meincnod (Saesneg)

Sut mae'r SGC wedi gosod y meincnod ar gyfer hyfforddeion yng Nghanolfan Deintyddol Castell-nedd a sut maent yn sicrhau bod gan staff yr wybodaeth gywir

Y SGC gosod y safonau (Saesneg)
Y SGC gosod y safonau (Saesneg)

Sut mae'r SGC wedi helpu i osod y safonau ar gyfer gwasanaethu cwsmeriaid, sgiliau rheoli a sgiliau gweithdy yng Ngarej Trefnant