Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ar waith i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion yn seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol.

 

Dyma'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol:

  • Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd De-ddwyrain Cymru (CCRSP)
  • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWRSP)
  • Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin Cymru
  • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda'r pedair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i nodi blaenoriaethau sgiliau rhanbarthol ac is-rhanbarthol.

Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn elfen ganolog o'r dirwedd sgiliau rhanbarthol, gan ddarparu gwybodaeth am y farchnad lafur i Lywodraeth Cymru.  Maent eisoes wedi'u cynnwys mewn dogfennau polisi allweddol fel y Cynllun Prentisiaethau, y Cynllun Cyflawni Cyflogadwyedd a Cymru Sero Net.  Mae'r wybodaeth a'r argymhellion a ddarperir ganddynt ar sail ranbarthol ac is-ranbarthol, ynghyd â ffynonellau gwybodaeth eraill, yn allweddol o ran llywio'r gwaith o ddatblygu polisi, cynllunio ein rhaglenni a defnyddio cyllid sgiliau.  Mae'r Partneriaethau hefyd yn cefnogi Bargeinion Dinesig a Thwf ledled Cymru, gan withredu fel partneriaethau strategol ar bob mater sy'n ymwneud â chyflogadwyedd a sgiliau.

Cynhyrchwyd y Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol diweddaraf ddiwedd 2022.

Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol 2022-2025

 

 


Sgiliau Map Partneriaeth Ranbarthol

I gael gwybod sut mae ein partneriaid rhanbarthol yn bwriadu ymdrin a’r blaenoriaethau economaidd yn eich rhanbarth, cliciwch ar eich rhanbarth chi.