Cymorth Recriwtio | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth Recriwtio

Rydym yn datgan o hyd pa mor bwysig yw sicrhau bod cyfleoedd dysgu a chyflogaeth yn seiliedig ar anghenion busnesau ac economi Cymru.

Ar raddfa leol, ranbarthol a chenedlaethol, rydym yn galluogi unigolion i berfformio yn y gweithle heddiw drwy gydweithio'n agos a busnesau sy'n buddsoddi yn eu sgiliau, a chanfod cyfleodd am gyflogaeth, neu gyfleoedd cyflogaeth sydd yn yr arfaeth.

Trwy gydweithio a'n partneriaid rydym yn chwilio o hyd am ddulliau arloesol i gefnogi datblygu sgiliau a gofynion recriwtio.

Mae ein Proffil Sgiliau wedi'i gynllunio i helpu i nodi meysydd potensial o ddatblygu sgiliau yn eich busnes yn ogystal â rhoi gwybodaeth ichi am ffynonellau cymorth ar gyfer eich anghenion recriwtio.

 

Proffil Sgiliau