Welsh Government

Pencadlys Busnes

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Llun Maw 2018
Implementing Organisational Change
Cardiff
This workshop brings together the three elements that...
Dydd Llun Maw 2018
Y Ffordd O'r Dechreuad I Ymadael - Tyfu Eich Busnes Ar gyfer Eich Ymweliad / Arwerthiant
St Asaph
Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bob busnes...
Dydd Llun Maw 2018
GDPR - Beth mae'n golygu a ble wyt ti'n dechrau?
Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
Gyda GDPR yn dod i rym ym mis Mai 2018, mae’n...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Dysgwch sut allwch wynebu heriau gweithio hyblyg cyn iddynt godi: https://t.co/GBwpMtCNdz #cyflymubusnesau https://t.co/fcngVnQUPk

Ffrwd Busnes

Ysbrydoliaeth a syniadau sydyn i fusnesau o bob maint yn wythnosol

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau