Welsh Government

Pencadlys Busnes

Ystafell newyddion

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Thursday Meh 2017
Digwyddiad Partner Cyflymu Cymru i Fusnesau - Rheoliadau Diogelu Data Newydd: Ydy eich busnes chi’n barod?
Brecon
Bydd y Rheoliadau Diogelu Data Ewropeaidd (GDPR)...
Thursday Meh 2017
Seminar Brecwast ynghylch Allforio
St Asaph
Bydd y seminar hwn yn rhoi cyngor i gwmnïau ynghylch...
Thursday Meh 2017
Prosiectau Ynni Morol yng Nghymru
Pembroke Dock
Ymunwch â ni yn y cyfarfod brecwast nesaf sy’n...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Mae efo llu o drafodaethau yn #EdSympCymru yn y ar 04/07. Mwy o fanylion yma.… https://t.co/JdjpvWQFs9

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau