Welsh Government

Pencadlys Busnes

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Mawrth Meh 2019
Rhwydwaith Busnes yn y Fro 4
Barry
Estynnir gwahoddiad i chi ymuno â ni ym mhedwerydd...
Dydd Mawrth Meh 2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Dydd Mawrth Meh 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Blaenau Ffestiniog
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Mae CThEM wedi diweddaru eu pecyn Cyfraniad Yswiriant Gwladol a Thaliadau Statudol. Mae’r pecyn yn cynnwys adrannau… https://t.co/nW3MyL0QTa

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau
Conversion pixel