Welsh Government

Pencadlys Busnes

Ystafell newyddion

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Llun Rha 2019
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Port Talbot
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Dydd Llun Rha 2019
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Swansea
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Dydd Llun Rha 2019
Gweithdy Cyflwyniad i Dendro
St Asaph
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Ystyried creu cynnyrch/proses newydd arloesol, ond yn ansicr o hyfywedd eich syniad? Os felly, gallai #SMARTCymru… https://t.co/PR5m9yswj7

Ffrwd Busnes

Ysbrydoliaeth a syniadau sydyn i fusnesau o bob maint yn wythnosol

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau
Conversion pixel