Welsh Government

Pencadlys Busnes

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Mercher Ion 2020
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 - Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Llandovery
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
Dydd Iau Ion 2020
Cyllid Sgiliau i Ddatblygu eich Busnes
Pembroke Dock
Ydych chi’n edrych i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth...
Dydd Iau Ion 2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Offer Ar-lein I Dyfu'ch Busnes
Swansea
Mae 62% o fusnesau bach yn defnyddio technoleg ddigidol...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau
Conversion pixel