Welsh Government

Pencadlys Busnes

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Mawrth Chw 2020
Moocall – Defnyddio technoleg i synhwyro buwch yn lloea ac yn gofyn tarw
Clynderwen
Mae perygl i bob ffermwr golli amser a cholli elw....
Dydd Mawrth Chw 2020
Gweithdy Lleihau Cloffni yn y Fuches Laeth
Wrexham
Bydd mynychwyr yn cael cyfle i wella eu gwybodaeth...
Dydd Mercher Chw 2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Gower
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Mae Pythefnos Masnach Deg yn rhoi cyfle i filoedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau i ddathlu llwyddiannau Masnach Deg… https://t.co/5oVfgH4jz0

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau
Conversion pixel