Welsh Government

Pencadlys Busnes

Digwyddiadau

Chwiliwch ein Darganfyddwr Digwyddiadau

Pob digwyddiad
Dydd Llun Medi 2018
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Rhaglan/Raglan
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Dydd Llun Medi 2018
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Pontypridd
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Dydd Llun Medi 2018
Writing for the Web
Cardiff
This one day course explores the skills needed to approach...
Pob digwyddiad

Cystadleuaeth

competition_cy_0.jpg

Enillwyr cystadlaethau blaenorol

Judith Bond Cakes

Ben Jones o gwmni i-vision lighting solutions

Adam Richards o gwmni Off the Ground Aerial Imaging

Dyddiadur perchennog busnes

Rhoi cipolwg tu ol i’r llenni ar sut i redeg eich busnes eich hun

Gweld pob dyddiadur

Cysylltu gyda ni

Mae cymryd rhan mewn Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gallu’ch helpu i ddatblygu'ch #busnes. Cymerwch olwg ym… https://t.co/EzOd76Jljd

Ffrwd Busnes

Ysbrydoliaeth a syniadau sydyn i fusnesau o bob maint yn wythnosol

Dewiswch eich lleoliad i leoleiddio cynnwys ar y dudalen hon

Nodwch eich lleoliad

Cyflwyno eich syniadau blog

Busnesau Cymru yn rhannu eu syniadau a'u storïau ysbrydoledig

Eich syniadau
Conversion pixel