BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cynllun Gwefru yn y Gweithle

Mae'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle (WCS) yn gynllun talebau sy'n rhoi cymorth i fusnesau cymwys tuag at gostau cychwynnol prynu a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV). Gall pob busnes ei ddefnyddio i helpu i ddarparu pwyntiau gwefru i'w staff neu fflyd. Gall elusennau a busnesau llety bach ei ddefnyddio ymhellach i ddarparu pwyntiau gwefru ar gyfer eu gwesteion neu ymwelwyr.

Mae'r grant yn talu am hyd at 75% o gyfanswm costau prynu a gosod pwyntiau gwefru EV (gan gynnwys TAW), wedi'i gapio ar uchafswm o:

  • £350 y soced
  • 40 soced ar draws pob safle fesul ymgeisydd – er enghraifft, os hoffech eu gosod mewn 40 safle, bydd gennych 1 soced ar gael fesul safle

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2025, 11:59pm.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Workplace Charging Scheme - GOV-UK Find a grant (find-government-grants.service.gov.uk)

Cofrestrwch eich busnes ar gyfer Addewid Twf Gwyrdd i ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar sy'n helpu Cymru i symud i ddyfodol carbon isel. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.