Busnes Cyfrifol

Mae bod yn fusnes cyfrifol yn golygu bod o fudd i’r bobl a’r lleoedd o’ch cwmpas yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar eich busnes. Mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydych yn edrych ar ôl eich staff yn eich gweithle, eich perthynas gyda’ch cyflenwyr yn y farchnad, eich rhan ym mywyd y gymuned a’ch effaith ar yr amgylchedd. Yma fe gewch wybodaeth ar sut i ychwanegu gwerth ym mhob un o’r meysydd allweddol hyn.

Mae llawer o resymau da i chi Ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes.

 

Gwellwch eich busnes - byddwch gyfrifol
Gwellwch eich busnes - byddwch gyfrifol