Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Accelerated Growth Programme

RHAGLEN

CYFLYMU

TWF

 

ar gyfer cwmnïau sy'n ehangu'n gyflym

 

Mae Rhaglen Cyflymu Twf (RhCT) Busnes Cymru

yn cynnig cymorth unigol i fusnesau twf uchel,

busnesau cyn-refeniw a Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau).

Mae’n cael ei ddarparu gan dîm o entrepreneuriaid profiadol iawn sydd ag enw am gyflawni twf uchel, yn seiliedig ar yr egwyddor mai’r bobl orau i gynghori entrepreneuriaid yw entrepreneuriaid.

 

Anelir y rhaglen at fusnesau twf uchel sy’n awyddus i symud ymlaen i'w cam twf nesaf ac sy’n meddu ar y potensial a’r penderfyniad i’w gyrraedd.

Panel graphic

A oes gennych chi un o'r problemau busnes hyn ?

Dysgwch sut mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn helpu arweinwyr busnes yng Nghymru i gymryd y cam a llwyddo i ehangu'n gyflym. Rydych yn ymrwymedig i dyfu eich busnes yn fwyfwy cyflym ond mae angen cymorth arbenigol arnoch er mwyn lleihau'r risgiau a goresgyn rhwystrau.


Rydych yn ymrwymedig i dyfu eich busnes yn fwyfwy cyflym ond mae angen cymorth arbenigol arnoch er mwyn lleihau'r risgiau a goresgyn rhwystrau.


Rydych yn derbyn na fydd y tîm, o reidrwydd, yn sicrhau llwyddiant i chi.

Accelerated Growth Video
Accelerated Growth Video
Panel image

Beth yw'r Rhaglen Cyflymu

Twf a sut y gall helpu eich

busnes?

 

Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn rhan o'r gwasanaethau cymorth

y mae Busnes Cymru yn eu darparu i Entrepreneuriaid a BBaChau

ar ran Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu

Busnesau Newydd a BBaChau yng Nghymru sydd â dyheadau a

photensial o ran twf uchel.