Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio - Cylch 7 - Nawr ar agor; Yn cau ar 30 Mawrth 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi cwmni datblygu economaidd blaenllaw yng Nghymru, Menter a Busnes, i lunio ymgyrch ymgysylltu a fydd yn rhoi cyfle i ffermwyr ledled Cymru gyfrannu at ddatblygiad Cynllun Ffermio Cynaliadwy. 

Mesur 4.1

Nod y cyfnod hwn ar gyfer datgan diddordeb yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol. 

Mae lansiad (28 Chwefror 2020) yr ymgynghoriad 12 wythnos 'Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru’ yn rhoi'r cyfle i bawb i benderfynu pa ddulliau fydd yn gweithio orau o ran sicrhau twf a chynwysoldeb ym mhob rhan o Gymru.

Mae’r nawfed rownd o creu coetir Glastir a'r wythfed rownd o waith adfer coetir Glastir yn agor heddiw, 16 Mawrth, gyda chynnydd pedair gwaith yn y gyllideb ar gyfer creu coetir Glastir o £8 miliwn a dyblu'r gyllideb i GWR o £2m.

Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor i gyflogwyr ar ddelio â’r achosion newydd o goronafeirws, yn cynnwys sut mae delio â gweithwyr sydd â’r feirws a’r rheini nad ydynt eisiau dod i’r gwaith oherwydd eu bod yn poeni am ei ddal.

Mae'r dyddiad cau i gofrestru diddordeb ar gyfer cynllun arloesol i wella geneteg defaid  yn prysur agosáu.  

Mae gan ffermwyr mynydd Cymru tan 31 Mawrth i fynegi diddordeb mewn ymuno â Chynllun Hyrddod Mynydd Hybu Cig Cymru (HCC)

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

logo
A statement to our stakeholders on the COVID-19 pandemic

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws, bydd blaenoriaethau Rhwydwaith Gwledig Cymru yn newid ychydig i adlewyrchu’ch anghenion newydd chi, ein rhanddeiliaid, dros y cyfnod digynsail hwn. 

logo
rpw corona

Taliadau Gwledig Cymru (RPW): Diweddariad gwasanaeth - Canllawiau Llawn