Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio - Cylch 7 - Yn agor ar 10 Chwefror 2020; Yn cau ar 9 Mawrth 2020.

‘Datblygwch eich sgiliau, datblygwch eich busnes!’ Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi’r cyfnod ymgeisio cyntaf ar gyfer y rhaglen sgiliau yn 2020.

Menter Môn is proud to announce the first exhibition of the Gen i At Chi project

Yn ddiweddar mae staff LEADER wedi cymryd rhan mewn Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Labordy Thematig Datblygu Gwledig (ENRD).

Mae Cwm a Mynydd, sef Rhaglen Datblygu Gwledig Caerffili a Blaenau Gwent, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Hanes Gelligaer, wedi bod yn gweithio ar brosiect i osod bwrdd gwybodaeth newydd ym mhentref Gelligaer a fydd yn canolbwyntio ar sut edrychodd y pentref ym 1318 adeg yr arwr anghofiedig - Llywelyn Bren.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos