Rhwydwaith Gweldig Cymru

Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Bydd ffermwyr llaeth Cymru’n wynebu dyfodol ansicr os byddent yn anwybyddu rhybuddion am ymwrthedd i gyffuriau (AMR) yn eu buchesi.  Ffermwyr llaeth Cymru i ddefnyddio gwrthfiotigau mewn ffordd gyfrifol er mwyn taro’r targedau

Newyddion Ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i osgoi defnyddio gwrthfiotigau yn gyffredinol yn ystod ŵyna a lloea y gwanwyn hwn
Gosodwyd targedau i gynhyrchwyr defaid a bîff i ostwng eu defnydd o wrthfiotigau o 10% erbyn 2020,…
Newyddion Torri cwys newydd…Ffermwr o Sir Benfro sydd wedi arallgyfeirio i dyfu cnydau gwraidd ar raddfa cae agored yn edrych am bartner busnes newydd!
Mae Romeo Sarra yn ffermwr ail genhedlaeth a anwyd yn Sir Benfro, a phenderfynodd flynyddoedd yn ôl…
Digwyddiad Gwerthuso LEADER / CLLD
Cyd-gynhaliodd Llywodraeth Cymru a'r Ddesg Gymorth Gwerthuso Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig…
Digwyddiad Digwyddiad Cydweithredu LEADER
Digwyddiad Cydweithredu LEADER – Rhwydwaith Gwledig Cymru ar y cyd â PLANED. Roedd y gweithdy'n…