Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

 

Gall Cynllun LEADER fod yn offeryn economaidd gymdeithasol defnyddiol, wrth ymateb yn uniongyrchol i’r argyfwng mewn ardaloedd gwledig, ac ar gyfer y broses adfer yn y tymor hir Mae Grwpiau Gweithredu Lleol yng Nghymru wedi nodi blaenoriaethau uniongyrchol ar lawr gwlad.

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio

Cliciwch yma i weld rhestr o gynlluniau presennol Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020 sydd ar agor

Prosiect Mapio Cymunedol ym Mro Morgannwg
Prosiect Mapio Cymunedol ym Mro Morgannwg

Astudiaeth Achos y Mis: Edrych yn ôl ar y Prosiect Mapio Cymunedol ym Mro Morgannwg.

Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf
Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf

Cliciwch yma i gael gwybod am y diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf yng Nghymru.

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.