Bydd y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer amryfal weithgareddau a fydd yn gwella’r ffordd y caiff ein hadnoddau naturiol eu rheoli. Bydd hynny, yn ei dro, yn cyfrannu at les ein cymunedau gwledig. 

Ydych chi’n gweithio yn y sector cig coch?

Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Ymgyrch farchnata i hyrwyddo ymdrechion i godi arian trwy gynhyrchu ffilmiau a chyhoeddusrwydd.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, digwyddiadau ac astudiaethau achos

Newyddion Teithiau darganfod – ‘Merched mewn Amaeth’ Cyswllt Ffermio’n dathlu 10 mlynedd gyda sioe deithiol
Gwahoddir merched mewn amaeth drwy Gymru i sioe deithiol i brofi ‘teithiau darganfod’ unigryw lle…
Newyddion Ysgoloriaeth ar agor i amaethwyr uchelgeisiol
Ydych chi’n gweithio yn y sector cig coch? Ydych chi eisiau gwella eich busnes, teithio dramor i…
Newyddion Arbenigwr defaid yn dweud wrth gynhyrchwyr cig oen am roi blaenoriaeth i laswellt sy’n cael ei bori
Rhaid i ddewis bridiau defaid sy’n pesgi’n gyflym ar borfa gael blaenoriaeth gan gynhyrchwyr cig…
Newyddion Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Dathliad o fywyd Gwledig  18 a 19 Mai 2019 Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd. LD2 3SY   …