Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Rhan o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy'n rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Masnach a Buddsoddi Cymru yw menter farchnata Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor swyddogol Llywodraeth Cymru i Gymru. Maent yn hyrwyddo Cymru fel canolfan i fusnesau ac yn cefnogi ac yn hwyluso'r rhai sydd â diddordeb mewn lleoli yma. Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio i Wefan Masnach a Buddsoddi Cymru. (Saesneg yn unig) 
 

Heddiw, 15 Mehefin 2021, bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: dyddiadau ymgeisio

Cliciwch yma i weld rhestr o gynlluniau presennol Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020 sydd ar agor

Astudiaeth Achos y Mis: Adeiladau Gwledig Gwag yn Bro Morgannwg
Astudiaeth Achos y Mis: Adeiladau Gwledig Gwag yn Bro Morgannwg

Mae’r ffordd rydym yn gweithio yn newid.  Mae mwy o bobl yn mynd yn hunangyflogedig ac yn chwilio am gydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith.  

Dyma’r gwaith a wnaed ar gyfer y prosiect: 

  • Arolwg ar yr angen am le gweithio yn ardaloedd gwledig y Fro 
  • Arolwg o adeiladau gwag nad ydynt yn cael eu defnyddio’n llawn  
  • Ymchwil i ffyrdd gwahanol o ddarparu lle cydweithio  
  • Ysbrydoli digwyddiadau newydd ar gyfer lleoedd gweithio 
  • Ymweliadau i ddysgu
Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf
Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf

Cliciwch yma i gael gwybod am y diweddariadau Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf yng Nghymru.

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.