Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Mae sut rydych yn cynllunio a threfnu recriwtio, rheoli a datblygu eich pobl cyn mor hanfodol i’ch busnes a chynllunio eich cyllid, adeilad a chynhyrchion neu wasanaethau.

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu. Cliciwch ar bennawd y categori am fwy o wybodaeth.

 

Cynefino

Buddion, cynllunio'ch rhaglen sefydlu, datblygu eich rhestr wirio a’ch gwerthuso eich hun.

Datblygu Sgiliau

Nodi anghenion Datblygu Sgiliau, cynllunio a dylunio hyfforddiant, gweithredu a gwerthuso.

Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Datblygiad Gyrfa

Cyfleoedd, cyrsiau a chymwysterau, hyfforddi a mentora, secondiad.

Gwerthuso

Deall y busnes, rolau, hyfforddiant, datblygiad, iechyd a llesiant.

Cynllunio'r Gweithlu

Buddion, datblygu eich cynllun eich hun, Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer newid ag awgrymiadau da.

Recriwtio

Peryglon cyffredin, cynllunio, dulliau a thechnegau cyfweld.

Proffil Sgiliau

Nodi anghenion sgiliau sydd ei angen ar eich staff, blaenoriaethwch eich hyfforddiant.