Cronfa Wybodaeth Sgiliau

Mae sut rydych yn cynllunio a threfnu recriwtio, rheoli a datblygu eich pobl cyn mor hanfodol i’ch busnes a chynllunio eich cyllid, adeilad a chynhyrchion neu wasanaethau.

Darllenwch ein canllawiau ac awgrymiadau i'ch helpu i adolygu'r ffordd rydych yn recriwtio, rheoli a datblygu. Cliciwch ar bennawd y categori am fwy o wybodaeth.