Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg STEM

Mae Cymru angen mwy.. 

Genetegwyr, Therapyddion, Fferyllwyr, Peirianwyr, Nyrsys, Technegwyr medrus, Technolegwyr Tecstilau, Biolegwyr Morol, Meddygon, Cyfrifwyr, Crefftau Adeiladu Medrus, Dylunwyr, STEM Athrawon, Gwyddonwyr Amgylcheddol, rhaglenwyr Cyfrifiadurol. 

Festival UK*2022
Festival UK*2022

Yr Ymchwil a Datblygu - Yn Cyhoeddi 30 o Dimau Creadigol

Arloesi a Gwyddoniaeth
Arloesi a Gwyddoniaeth

Drwy ddarganfyddiadau gwyddonol, rydym yn datblygu syniadau a dulliau arloesol a fydd o gymorth i wella'n hiechyd, diogelu ein hamgylchedd naturiol a chyfrannu at ein ffyniant yn y dyfodol. 

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol
Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Prif rôl yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) yw gwella’r ffordd y dysgir gwyddoniaeth yn anffurfiol ledled Cymru.

Cymwys am Oes - Ffocws ar wyddoniaeth
Cymwys am Oes - Ffocws ar wyddoniaeth

Nod yr ymgyrch Ffocws ar wyddoniaeth yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc ac mewn perthynas â gyrfaoedd i bobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.

Dysgu STEM (Saesneg yn unig)
Dysgu STEM (Saesneg yn unig)

Gweithio i sicrhau addysg o'r radd flaenaf ar gyfer yr holl bobl ifanc mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

EESW STEM
EESW STEM

Ai chi yw seren peirianneg nesaf Cymru?Dyma’ch cyfle i gymryd rhan, cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl! 

icon