Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres. Mae prentisiaid yn gweithio wrth ochr gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau, ond yn cael manteisio hefyd ar hyfforddiant allanol gan goleg cymeradwy neu ddarparwr hyfforddiant. Chi fydd yn talu’u cyflogau ond bydd Llywodraeth Cymru’n gallu helpu gyda rhai o’r costau hyfforddi.

Drwy recriwtio prentis gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu eich busnes a llawer mwy. Gall pob busnes yng Nghymru o unrhyw faint elwa ar hyn felly ewch ati i gofrestru eich diddordeb nawr i ddarganfod mwy a recriwtio eich Prentisiaid heddiw.

Caiff unrhyw un yng Nghymru sy'n 16 oed neu'n hŷn wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd oedran gadael ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais.  I gael mwy o wybodaeth am ddod yn brentis, ewch i llyw.cymru a dilynwch y ddolenni prentisiaethau.

facebook: apprenticeshipscymru

twitter: apprenticewales

 

Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Cofrestrwch eich diddordeb heddiw

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Pecyn Cymorth Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020
Pecyn Cymorth Wythnos Prentisiaethau Cymru 2020

Mae Wythnos Prentisiaethau yn dathlu'r effaith gadarnhaol mae Prentisiaethau yn ei chael ar unigolion, busnesau a'r economi.

Cyflogi prentis
Cyflogi prentis

Mae Prentisiaethau’n darparu’r gweithwyr crefftus sydd eu hangen ar gyflogwyr ar gyfer y dyfodol.

Manteision i fusnes
Manteision i fusnes

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres.

Straeon llwyddiannau cyflogwyr
Straeon llwyddiannau cyflogwyr

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru. Gwelch sut mae prentisiaid yn...

Ardoll Prentisiaethau
Ardoll Prentisiaethau

Mae’r Ardoll Prentisiaethau yn dreth gyflogaeth ledled y DU sydd wedi cael ei chyflwyno gan Lywodraeth y DU ac a ddaeth i...

Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru
Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

Datblygwyd y polisi a'i gynllun gweithredu pum mlynedd mewn ymgynghoriad â busnesau, ac mae'n egluro sut y byddwn yn cefnogi cyflenwi'r ymrwymiad a wnaed yn ei maniffesto.

Prentisiaethau gradd
Prentisiaethau gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn fath newydd o brentisiaeth sy’n cyfuno dysgu yn y gweithle gyda phrentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch.


Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru