Prentisiaethau Dewis Doeth

Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn ddewis doeth sydd wedi’i greu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres, sy’n meddu ar sgiliau’r sector. Mae prentisiaid yn gweithio wrth ochr gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau, ond yn cael manteisio hefyd ar hyfforddiant allanol gan goleg cymeradwy, darparwr hyfforddiant neu brifysgol. Chi fydd yn talu’u cyflogau ond bydd Llywodraeth Cymru’n gallu helpu gyda rhai o’r costau hyfforddi.

Drwy wneud Dewis Doeth i recriwtio prentis gallwch leihau costau, a chreu ffrwd o dalent a gweithlu medrus a brwdfrydig i baratoi eich busnes at y dyfodol. Gall pob busnes yng Nghymru o unrhyw faint elwa ar hyn felly ewch ati i gofrestru eich diddordeb nawr neu i gael rhagor o wybodaeth

Dyma ragor o wybodaeth (Prentisiaethau. Ddewis Doeth Canllaw i Ddysgwyr) am fod yn brentis neu ewch i llyw.cymru

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithas – facebook: apprenticeshipscymru a twitter: apprenticewales

 

Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Cofrestrwch eich diddordeb heddiw

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Manteision i fusnes
Manteision i fusnes

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres.

Cyflogi prentis
Cyflogi prentis

Mae Prentisiaethau’n darparu’r gweithwyr crefftus sydd eu hangen ar gyflogwyr ar gyfer y dyfodol.

Straeon llwyddiannau cyflogwyr
Straeon llwyddiannau cyflogwyr

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru. Gwelch sut mae prentisiaid yn...

Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag
Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag

Bydd y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag, a fydd yn cael ei lansio cyn hir, yn caniatáu i gyflogwyr hysbysebu a rheoli eu prentisiaethau gwag ar-lein.

Cynllun Polisi Sgiliau Prentisiaethau
Cynllun Polisi Sgiliau Prentisiaethau

Datblygwyd y polisi a'i gynllun gweithredu pum mlynedd mewn ymgynghoriad â busnesau, ac mae'n egluro sut y byddwn yn cefnogi cyflenwi'r ymrwymiad a wnaed yn ei maniffesto.

Prentisiaethau gradd
Prentisiaethau gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn fath newydd o brentisiaeth sy’n cyfuno dysgu yn y gweithle gyda phrentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch.


Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru