Mae Halo Leisure a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sefydliadau rhagorol sy’n hyrwyddo agwedd aml-genhedlaeth ymhlith eu gweithluoedd a’u dosbarthiadau ymarfer corff. Y llynedd, fe wnaethon nhw ennill gwobr achredu genedlaethol, a oedd yn cynnwys canmoliaeth am eu canolfannau allgymorth a hamdden cymunedol, fel yr un yn Ogwr, sy'n cynnig dosbarthiadau ymarfer corff a gweithgareddau i bob cenhedlaeth.

Halo Leisure


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen