Newyddion Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.

 


Addysg a sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru: 

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Pryd: 19 Rhagfyr 2017, 09:00 - 13:30
Lle: University of South Wales: Centre for Enterprise / Prifysgol De Cymru: Canolfan Fenter, Pontypridd, CF37 1DL
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr..

 

Stress Management for Managers 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Our Stress Management for Managers course helps managers recognise behavioural and physical signs of stress of their staff members. This course also helps to remind managers of their responsibilities through the HSE Stress Management Standards which includes demands, controls, relationships, roles, support and change.

Pryd: 19 Rhagfyr 2017, 09:30 - 13:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: React 2 Training Ltd
Cost: £55.00

Adeiladu Tîm Mawr 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n diwnio fân yn her barhaus. Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhywfaint o offer a thechnegau i gadw perfformiad tîm yn ei llawn botensial

Pryd: 19 Rhagfyr 2017, 13:30 - 16:30
Lle: Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

 

Adeiladu Tîm Mawr 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n diwnio fân yn her barhaus. Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhywfaint o offer a thechnegau i gadw perfformiad tîm yn ei llawn botensial

Pryd: 19 Rhagfyr 2017, 13:30 - 16:30
Lle: Prifysgol De Cymru - Cyfnewidfa, Pontypridd, CF37 1DL
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymorthfeydd 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Gall ein Ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar ystod eang o faterion sy'n gysylltiedig Adnoddau Dynol a chyflogaeth. Gallant eich helpu i dyfu a datblygu eich busnes i gyflawni eich gweledigaeth ac uchelgais.
Pryd: 2 Ionawr 2018, 09:30 - 16:00
Lle: Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

3D Printing 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


This course provides delegates with an opportunity to design, optimise and then manufacture physical components using the 3D Printing process. You will work first with design projects before moving on to generating a number of 3D components. This course is offered one to one, in which you will first design a number of component before learning how to fabricate these designs using the 3D Printer. 3D Printing is a completely new group of techniques used to quickly fabricate a scale model of a physical part or assembly using three-dimensional Computer Aided Design data.
Pryd: 5 Ionawr 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: Computer Training Wales
Cost: £175.00

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.
Pryd: 9 Ionawr 2018, 09:00 - 13:00
Lle: Village Hotel, Swansea / Abertawe, SA1 8QY
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymorthfeydd 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Gall ein Ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar ystod eang o faterion sy'n gysylltiedig Adnoddau Dynol a chyflogaeth. Gallant eich helpu i dyfu a datblygu eich busnes i gyflawni eich gweledigaeth ac uchelgais.
Pryd: 9 Ionawr 2018, 09:30 - 16:00
Lle: Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Introduction to Equality 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


The Equality Act 2010 is a single legal framework which tackles disadvantage and discrimination. Our 'Introduction to Equality & Diversity' course will give you the knowledge that you need in order to ensure that you have the skills to embrace and respect equalities. Our course based in Cardiff explores attitudes, values and belief in a safe and fair environment going beyond the legislation.
This half day course in Cardiff covers the principles of the 2010 Act in the workplace and includes both awareness and responsibilities of these principles
Pryd: 9 Ionawr 2018, 09:30 - 13:00
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: React 2 Training Ltd
Cost: £135.00

 

Presentation Skills 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


It's not a presentation...it's a performance. The world's very presenters know that a successful presentation is based on delivering a story not a series of stats, graphs and bullet points. Our Presentation Skills masterclass has been specially designed by looking at the presentation methods used by Steve Jobs, Al Gore, Malcom Gladwell & Dr Randy Pausch. Performances that trigger the imagination and live long in the memory of the audience.
The first part of our course focuses on the 3 core elements of the presentation itself:

  • Crafting the story
  • Designing the visuals
  • Rehearsing

The second part of our course focuses on the presenter and the audience. Standing up and delivering a presentation to a large or small group of people can be a very daunting prospect. We have a range of easy to follow techniques that will help you control nerves and anxieties enabling you to deliver a successful performance.

Pryd: 10 Ionawr 2018, 13:30 - 16:00
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: React 2 Training Ltd
Cost: £55.00

 

Busnes a'r economi

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017 Apprenticeship Awards
Bu cyfle i ddathlu agwedd ddeinamig cyflogwyr a darparwyr dysgu ledled Cymru at hyfforddiant a datblygu sgiliau a...
Grŵp Gweithwyr Hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

BT PLC
Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.
Prentisiaethau – Tata Steel – Apprenticeships
Sut ydw i’n gwella sgiliau technegol a phroffesiynol fy musnes?
Prentisiaethau - Barclays - Apprenticeships
Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?
Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?
Twf Swyddi Cymru
Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.
Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Gweithgaredd diweddaraf (Saesneg)


Press Data

RHAGLEN CYFLYMU TWF
Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn rhan o'r gwasanaethau cymorth y mae Busnes Cymru yn eu darparu i Entrepreneuriaid a BBaChau  ar ran Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu Busnesau Newydd a BBaChau yng Nghymru sydd â dyheadau a photensial o ran twf uchel. 

Llywodraeth Cymru

Maelor Foods
Mae ffatri dofednod yng Ngogledd Cymru yn creu 150 o swyddi.
Ipsen
Mae cwmni fferyllol Ipsen wedi cyhoeddi buddsoddiad o £22m ar eu safle yn Wrecsam.

Ymwadiad

Dolenni cyswllt ar y Porth Sgiliau i Fusnes - caiff newyddion sgiliau sy'n cysylltu â gwefannau ac adnoddau eraill eu darparu er gwybodaeth yn unig. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros gynnwys ac adnoddau'r safleoedd hynny. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio'r safleoedd hynny. Dylai defnyddwyr edrych dros bolisïau preifatrwydd perthnasol y safleoedd hynny er mwyn cael gwybod mwy ynglŷn ag a ydynt, beth ydynt, pam ydynt a sut ydynt yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dylai defnyddwyr fod yn ofalus a chymryd camau i ddiogelu rhag feirysau, mwydod, feirysau Ceffyl Pren Troea ac/neu eitemau eraill a allai greu difrod i systemau.

Nid yw dolenni cyswllt i ffynonellau allanol yn golygu bod Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw unigolyn neu sefydliad a restrir. Caiff y dolenni eu darparu heb unrhyw ymhoniadau, amodau, gwarantiadau (datganedig a goblygedig), neu unrhyw delerau eraill o unrhyw fath, ac i'r graddau sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith, nid yw Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn ysgwyddo cyfrifoldeb, atebolrwydd nac unrhyw ddyletswydd gofal fel canlyniad i unrhyw gamau gweithredu neu fel canlyniad i beidio â gweithredu ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y safleoedd hyn.