Newyddion Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.

 


Addysg a sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru: 

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Y Ffordd O'r Dechreuad I Ymadael - Tyfu Eich Busnes Ar gyfer Eich Ymweliad / Arwerthiant 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bob busnes sy'n tyfu! Mae'n ymdrin â strwythurau cyfranddaliad cychwynnol a chytundebau cyfranddalwyr i sicrhau bod y busnes wedi'i strwythuro'n gywir o'r cychwyn.

Pryd: 25 Mehefin 2018, 09:15 - 16:30
Lle: Llyrfgell Gladstone, Deeside, CH5 3DF
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Adeiladu Tîm Gwych 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n diwnio fân yn her barhaus. Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhywfaint o offer a thechnegau i gadw perfformiad tîm yn ei llawn botensial

Pryd: 26 Mehefin 2018, 09:15 - 13:15
Lle: Bloomfield House Community Centre, Narberth, SA67 7ES
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Digwyddiad Partner Cyflymu Cymru i Fusnesau – 5 o'r Tueddiadau Marchnata Digidol Gorau 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Sesiwn briffio a rhyngweithio dwy awr dros frecwast.
Dewch i gael gwybodaeth am y tueddiadau marchnata digidol diweddaraf, a'r hyn maen nhw'n ei olygu i fusnesau. Cyngor ac adnoddau ymarferol i helpu busnesau i lwyddo a thyfu drwy farchnata digidol.
Dysgwch gan yr arbenigwyr:

 • Marchnata digidol – meistroli’r hanfodion
 • 5 tuedd ddigidol allweddol
 • Beth gall eich busnes chi wneud nawr?
 • Dyfodol y byd digidol

  Pryd: 27 Mehefin 2018, 08:00 - 10:00
  Lle: Neuadd Lles, Ystradgynlais, SA9 1JJ
  Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
  Cost: Am ddim

Presentation Skills 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

People with excellent communication skills are more likely to be successful in their work.  How well you communicate determines how you and your ideas come across and whether or not you achieve your objectives.  This one day course will explore tactics and methods to improve your ability to communicate with confidence.  Whether you are new to the world of work or experienced this course has something to offer you.

Pryd: 27 Mehefin 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Continuing & Professional Education - Cardiff University, Cardiff, CF24 4AG
Trefnydd y digwyddiad: CPD Unit Cardiff University
Cost: £195.00

Argraffu 3D - A Ddylwn i Buddsoddi? 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Yr ydym i gyd wedi clywed am Ychwanegyn Haen Gweithgynhyrchu (ALM) neu Argraffu 3D am beth amser nawr. Fodd bynnag, mae'r maint y gellir ei gyflawni wedi bod yn rhy fach neu mae'r cyflymderau wedi bod yn rhy araf. Mae Mazak wedi datblygu ystod o beiriannau Hybrid Aml-Tascio sy'n cyfuno'r technegau ALM diweddaraf gyda pheiriannu manwl.
Ymunwch â Diwydiant Cymru ym Mhencadlys Ewropeaidd Mazak a Manufacturing Plant yng Nghaerwrangon ar 28 Mehefin 2018 am 10:30 am i dyst i law pam fod angen i chi ystyried y technolegau diweddaraf sydd ar gael.

Pryd: 28 Mehefin 2018, 10:30 - 15:00
Lle: Mazak Factory, Worcester, WR4 9NF
Trefnydd y digwyddiad: Diwydiant Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Dim ond 17 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Chamber Lunch at Craxton Wood and Annual General Meeting 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

To be held at the beautiful MacDonald Craxton Wood Hotel & Spa, The West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce would like to invite you to our networking lunch and optional AGM.  With a delicious two-course meal and plenty of Chamber members and non members alike in attendance, we can promise this will be an event to remember.

Pryd: 28 Mehefin 2018, 12:30 - 15:30
Lle: Craxton Wood Hotel, Chester, CH66 9PB
Trefnydd y digwyddiad: West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce
Cost: O £10.50

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Pryd: 28 Mehefin 2018, 13:00 - 17:00
Lle: The Heronston Hotel Best Western, Bridgend, CF35 5AW
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

ISO 45001 Migration to the New Standard 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Pryd: 29 Mehefin 2018, 09:00 - 16:00
Lle: Waterton Centre, Bridgend, Bridgend, CF31 3WT
Trefnydd y digwyddiad: Wales Quality Centre
Cost: O £330.00

Google Analytics Training 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Google Analytics is one of the most powerful and useful digital tools available to organisations. It helps you measure and improve your digital marketing efforts. Our Google Analytics course is designed to help you better understand the activities of your customers, potential customers and even competitors to and around your website.

Pryd: 29 Mehefin 2018, 09:15 - 16:30
Lle: Regus House, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RU
Trefnydd y digwyddiad: Marketing Tom Media
Cost: O £214.80

Rhyddhau Arian Mewnol ar Gyfer Twf 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae'r gweithdy hwn yn cwmpasu'r holl sgiliau allweddol mewn perthynas â rheoli dyledwyr i greu hylifedd ar gyfer twf.

Pryd: 2 Gorffennaf 2018, 09:15 - 16:30
Lle: Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1NF
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Round the Table Networking at The Olive Tree Brasserie 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Working alongside the team at the Conwy Business Centre, the Chamber of Commerce would like to invite you to come join us for ’round the table’ networking!

Pryd: 3 Gorffennaf 2018, 09:00 - 11:00
Lle: The Olive Tree Brasserie, Chester, CH1 2LE
Trefnydd y digwyddiad: West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce
Cost: O £0.00

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Pryd: 3 Gorffennaf 2018, 09:00 - 13:00
Lle: Angel Hotel, Abergavenny, NP7 5EN
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Dim ond 8 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Adeiladu Tîm Gwych 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n diwnio fân yn her barhaus. Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhywfaint o offer a thechnegau i gadw perfformiad tîm yn ei llawn botensial

Pryd: 3 Gorffennaf 2018, 09:15 - 13:15
Lle: Antur Teifi Business Centre, Llanelli, SA15 1UH
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Copy Writing 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

This highly practical course will help participants understand how to write professional and effective copy. Participants will gain an understanding of what makes a good story and the key techniques for writing effective and engaging copy, as well as the importance of successful proof reading.

Pryd: 3 Gorffennaf 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Continuing & Professional Education - Cardiff University, Cardiff, CF24 4AG
Trefnydd y digwyddiad: CPD Unit Cardiff University
Cost: £195.00

Busnes a'r economi

Mainetti Kelly

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

rheolwr rhaglenni newydd i ddod | new entrant programmes manager

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.


Press Data

Grŵp Gweithwyr Hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

BT PLC
Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.
Apprenticeship Levy

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

Prentisiaethau – Tata Steel – Apprenticeships
Sut ydw i’n gwella sgiliau technegol a phroffesiynol fy musnes?
Prentisiaethau - Barclays - Apprenticeships
Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?
Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?
Gyda chymorth y rhaglenni hyn, gall eich busnes dyfu a chyrraedd ei botensial llawn Mae ein rhaglenni wedi cael eu rhannu'n...
Twf Swyddi Cymru
Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.
Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Llywodraeth Cymru

Ymwadiad

Dolenni cyswllt ar y Porth Sgiliau i Fusnes - caiff newyddion sgiliau sy'n cysylltu â gwefannau ac adnoddau eraill eu darparu er gwybodaeth yn unig. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros gynnwys ac adnoddau'r safleoedd hynny. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio'r safleoedd hynny. Dylai defnyddwyr edrych dros bolisïau preifatrwydd perthnasol y safleoedd hynny er mwyn cael gwybod mwy ynglŷn ag a ydynt, beth ydynt, pam ydynt a sut ydynt yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dylai defnyddwyr fod yn ofalus a chymryd camau i ddiogelu rhag feirysau, mwydod, feirysau Ceffyl Pren Troea ac/neu eitemau eraill a allai greu difrod i systemau.

Nid yw dolenni cyswllt i ffynonellau allanol yn golygu bod Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw unigolyn neu sefydliad a restrir. Caiff y dolenni eu darparu heb unrhyw ymhoniadau, amodau, gwarantiadau (datganedig a goblygedig), neu unrhyw delerau eraill o unrhyw fath, ac i'r graddau sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith, nid yw Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn ysgwyddo cyfrifoldeb, atebolrwydd nac unrhyw ddyletswydd gofal fel canlyniad i unrhyw gamau gweithredu neu fel canlyniad i beidio â gweithredu ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y safleoedd hyn.