Newyddion Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.

 


Addysg a sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru: 

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

 

 

Busnes a'r economi

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Dydd Gwener 20 Hydref 2017 yn y Celtic Manor, Casnewydd. Ffurflen Archebu.

Research

Mae gwaith maes wedi dechrau ar Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017

Grŵp Gweithwyr Hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

BT PLC
Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.
Apprenticeship Levy

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

Crimewatch Alarms Newport

Mae hyfforddiant a datblygiad ar frig yr agenda ar gyfer busnes yng Nghasnewydd.

Prentisiaethau – Tata Steel – Apprenticeships
Sut ydw i’n gwella sgiliau technegol a phroffesiynol fy musnes?
Prentisiaethau - Barclays - Apprenticeships
Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?
Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?
Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Press Data

Llywodraeth Cymru

Ymwadiad

Dolenni cyswllt ar y Porth Sgiliau i Fusnes - caiff newyddion sgiliau sy'n cysylltu â gwefannau ac adnoddau eraill eu darparu er gwybodaeth yn unig. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros gynnwys ac adnoddau'r safleoedd hynny. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio'r safleoedd hynny. Dylai defnyddwyr edrych dros bolisïau preifatrwydd perthnasol y safleoedd hynny er mwyn cael gwybod mwy ynglŷn ag a ydynt, beth ydynt, pam ydynt a sut ydynt yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dylai defnyddwyr fod yn ofalus a chymryd camau i ddiogelu rhag feirysau, mwydod, feirysau Ceffyl Pren Troea ac/neu eitemau eraill a allai greu difrod i systemau.

Nid yw dolenni cyswllt i ffynonellau allanol yn golygu bod Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw unigolyn neu sefydliad a restrir. Caiff y dolenni eu darparu heb unrhyw ymhoniadau, amodau, gwarantiadau (datganedig a goblygedig), neu unrhyw delerau eraill o unrhyw fath, ac i'r graddau sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith, nid yw Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn ysgwyddo cyfrifoldeb, atebolrwydd nac unrhyw ddyletswydd gofal fel canlyniad i unrhyw gamau gweithredu neu fel canlyniad i beidio â gweithredu ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y safleoedd hyn.