Newyddion Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.

 


Addysg a sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru: 

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Introduction to Equality 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

The Equality Act 2010 is a single legal framework which tackles disadvantage and discrimination. Our 'Introduction to Equality & Diversity' course will give you the knowledge that you need in order to ensure that you have the skills to embrace and respect equalities. Our course based in Cardiff explores attitudes, values and belief in a safe and fair environment going beyond the legislation.
This half day course in Cardiff covers the principles of the 2010 Act in the workplace and includes both awareness and responsibilities of these principles

Pryd: 19 Mawrth 2018, 09:30 - 13:00
Lle: Enterprise House Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5LE
Trefnydd y digwyddiad: React 2 Training Ltd
Cost: £135.00

Blender Animation 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Blender is a powerful 3D design, animation, modelling and rendering software tool. It is used in the Computer Games industry to model, texture and for simulations in high creative and imaginative interactive 3D applications. Our Blender Animation course is perfect for those wishing to become hands on with to-day training courses, which is run at our Cardiff and Bridgend training centres. This highly interactive course gives delegates the opportunity to learn how to create scenes, graphics models, lighting, texturing, and the actual rendering of stunning 3D scenes.

Pryd: 19 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: Computer Training Wales
Cost: £175.00

Mannau chwith: Dim ond 2 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Xero Accounting & Financial Reporting Interpretation Training for SMEs 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Are you ready for Making Tax Digital?  If not, now is the time to get started ahead of the upcoming deadlines.  We are offering cloud accounting training with Xero as a morning training session, followed in the afternoon with a guide to self analysing the finances in your business in the afternoon.  You can attend the full day, or just the morning or afternoon - just select the ticket that works for you at the time of booking.
We have made the sessions suitable for all types of businesses regardless of whether you've created a start-up or running an established business. We'll give you the skills that will change the way you run your business forever.  And more importantly, in line with HMRC's requirements.

Pryd: 19 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Capital Law, Tyndall Street, Cardiff CF10 4AZ, Cardiff, CF10 4AZ
Trefnydd y digwyddiad: Making Tax Digital Solutions
Cost: O £30.00

Implementing Organisational Change 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

This workshop brings together the three elements that are required to implement change in an organisation – Programme management, Change management and Benefits management.


Pryd: 19 Mawrth 2018 - 20 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Continuing & Professional Education - Cardiff University, Cardiff, CF24 4AG
Trefnydd y digwyddiad: CPD Unit Cardiff University
Cost: £395.00
Y Ffordd O'r Dechreuad I Ymadael - Tyfu Eich Busnes Ar gyfer Eich Ymweliad / Arwerthiant 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bob busnes sy'n tyfu! Mae'n ymdrin â strwythurau cyfranddaliad cychwynnol a chytundebau cyfranddalwyr i sicrhau bod y busnes wedi'i strwythuro'n gywir o'r cychwyn.

Pryd: 19 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: OpTic Glyndwr, St Asaph, LL17 0JD
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

GDPR - Beth mae'n golygu a ble wyt ti'n dechrau? 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Gyda GDPR yn dod i rym ym mis Mai 2018, mae’n hanfodol fod busnesau o bob maint yn deallt yr hyn y bydd eu hangen arnynt i gydymffurfio.

Pryd: 19 Mawrth 2018, 13:00 - 16:00
Lle: Conwy Business Centre / Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno, LL31 9XX
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

 

Datblygu Rhwydweithiau a'r GDPR 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Ymunwch â ni i gyfranogi mewn digwyddiad rhwydweithio rhad ac am ddim ble gallwch chi gwrdd ag entrepreneuriaid o’r un anian a phobl fusnes lleol.
Pa un ai a ydych chi heb sefydlu eich busnes eto, newydd ei sefydlu neu’n masnachu ers tro, fe wnaiff y digwyddiad hwn eich ysbrydoli a’ch cysylltu â’r gymuned fusnes leol.
Byddwn ni hefyd yn cynnal sgwrs fer a wnaiff eich cynorthwyo i fynd i’r afael â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol mewn da bryd cyn mis Mai! Mae’r rheoliadau newydd yn ddryslyd ond yn hanfodol I’ch busnes.

Pryd: 19 Mawrth 2018, 17:30 - 19:30
Lle: Y Ffatri, Porth, CF39 9PP
Trefnydd y digwyddiad: Syniadau Mawr Cymru
Cost: Am ddim

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Pryd: 20 Mawrth 2018, 09:00 - 13:00
Lle: The Angel Hotel, Abergavenny, NP7 5EN
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Dim ond 7 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Effective Communication for Business

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Our one day Effective Communication course has been designed to take into consideration the modern workplace environment and the differing forms of communication. We understand that in every business there are complex relationships and team dynamics whereby there are potential pitfalls for communication breakdowns. Our course aims to help you improve your current communication skills as this is the starting point of self-improvement.

Pryd: 20 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: React 2 Training Ltd
Cost: £120.00

3D Printing

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

This course provides delegates with an opportunity to design, optimise and then manufacture physical components using the 3D Printing process. You will work first with design projects before moving on to generating a number of 3D components. This course is offered one to one, in which you will first design a number of component before learning how to fabricate these designs using the 3D Printer. 3D Printing is a completely new group of techniques used to quickly fabricate a scale model of a physical part or assembly using three-dimensional Computer Aided Design data.

Pryd: 20 Mawrth 2018, 09:30 - 16:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: Computer Training Wales
Cost: £175.00

Tyfu Eich Busnes, Tyfu Eich Elw

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Oes gennych chi uchelgeisiau i dyfu eich busnes ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Nod y gweithdy hwn yw darparu sail i gynrychiolwyr ar gyfer cynllunio ar gyfer twf.

Pryd: 20 Mawrth 2018, 09:30 - 13:30
Lle: Conrah Hotel, Aberystwyth, SY23 4DF
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Adeiladu Tîm Gwych

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n diwnio fân yn her barhaus. Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhywfaint o offer a thechnegau i gadw perfformiad tîm yn ei llawn botensial

Pryd: 20 Mawrth 2018, 13:30 - 16:30
Lle: Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Hengoed, CF82 7FN
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Busnes a'r economi

rheolwr rhaglenni newydd i ddod | new entrant programmes manager

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Mainetti Kelly

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

Grŵp Gweithwyr Hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

BT PLC
Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.
Apprenticeship Levy

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

Prentisiaethau – Tata Steel – Apprenticeships
Sut ydw i’n gwella sgiliau technegol a phroffesiynol fy musnes?
Prentisiaethau - Barclays - Apprenticeships
Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?
Prentisiaethau - GE - Apprenticeships
Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?
Gyda chymorth y rhaglenni hyn, gall eich busnes dyfu a chyrraedd ei botensial llawn Mae ein rhaglenni wedi cael eu rhannu'n...
Twf Swyddi Cymru
Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.
Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Gweithgaredd diweddaraf (Saesneg)


Press Data

Llywodraeth Cymru

Ymwadiad

Dolenni cyswllt ar y Porth Sgiliau i Fusnes - caiff newyddion sgiliau sy'n cysylltu â gwefannau ac adnoddau eraill eu darparu er gwybodaeth yn unig. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros gynnwys ac adnoddau'r safleoedd hynny. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio'r safleoedd hynny. Dylai defnyddwyr edrych dros bolisïau preifatrwydd perthnasol y safleoedd hynny er mwyn cael gwybod mwy ynglŷn ag a ydynt, beth ydynt, pam ydynt a sut ydynt yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dylai defnyddwyr fod yn ofalus a chymryd camau i ddiogelu rhag feirysau, mwydod, feirysau Ceffyl Pren Troea ac/neu eitemau eraill a allai greu difrod i systemau.

Nid yw dolenni cyswllt i ffynonellau allanol yn golygu bod Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw unigolyn neu sefydliad a restrir. Caiff y dolenni eu darparu heb unrhyw ymhoniadau, amodau, gwarantiadau (datganedig a goblygedig), neu unrhyw delerau eraill o unrhyw fath, ac i'r graddau sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith, nid yw Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn ysgwyddo cyfrifoldeb, atebolrwydd nac unrhyw ddyletswydd gofal fel canlyniad i unrhyw gamau gweithredu neu fel canlyniad i beidio â gweithredu ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y safleoedd hyn.