Newyddion Sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.

 


Addysg a sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru: 

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Gosod Pris Er Elw (Mis Chwefror 2017 - Awst 2017) 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y maes pwysig hwn o costio a phrisio. Mae'n eich helpu chi nodi mathau o gostau efallai ysgwyddo yn eich busnes, yn esbonio y gwahanol ddulliau o brisio a byddwch yn rhoi arweiniad i osod pris am eich cynnyrch a gwasanaethau.

Pryd: 21 Awst 2017, 09:30 - 12:30
Lle: Ddeddf, (Caerdydd), Cardiff, CF24 5ET
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

 

Rheoli Eich Cyllid (Mis Chwefror 2017- Mehefin 2017) 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y maes pwysig hwn o costio a phrisio. Mae'n eich helpu chi nodi mathau o gostau efallai ysgwyddo yn eich busnes, yn esbonio y gwahanol ddulliau o brisio a byddwch yn rhoi arweiniad i osod pris am eich cynnyrch a gwasanaethau.

Pryd: 21 Awst 2017, 13:00 - 16:00
Lle: Ddeddf, (Caerdydd), Cardiff, CF24 5ET
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

 

Digwyddiad Partner Cyflymu Cymru i Fusnesau – 5 o'r Tueddiadau Marchnata Digidol Gorau 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Sesiwn briffio a rhyngweithio dwy awr dros frecwast.
Dewch i gael gwybodaeth am y tueddiadau marchnata digidol diweddaraf, a'r hyn maen nhw'n ei olygu i fusnesau. Cyngor ac adnoddau ymarferol i helpu busnesau i lwyddo a thyfu drwy farchnata digidol.
Dysgwch gan yr arbenigwyr:

  • Marchnata digidol – meistroli’r hanfodion
  • 5 tuedd ddigidol allweddol
  • Beth gall eich busnes chi wneud nawr?
  • Dyfodol y byd digidol

Pryd: 22 Awst 2017, 08:00 - 10:00
Lle: Village Hotel, Swansea / Abertawe, SA1 8QY
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

Mannau chwith: Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

 

Computer Game Development 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


This four-day course will teach you all the skills that you need to become a competent 3D computer games developer using the Unreal Engine 4. By the end of this course you will have an excellent understanding of all the key techniques to create games for Xbox One, PlayStation 4, PS Vita or Nintendo Switch. This is an intense course, which will push delegates to their creative limits. At the end of the four days, you will have a good understanding of the utility of the engine. You will complete a range of projects and will develop confidence into how Unreal Engine 4 can be used to create graphically rich interactive computer games.


Pryd: 22 Awst 2017 - 25 Awst 2017, 09:30 - 16:30
Lle: Llynfi Enterprise Centre, Maesteg, CF34 0BQ
Trefnydd y digwyddiad: Computer Training Wales
Cost: £750.00

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymorthfeydd 

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg


Gall ein Ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar ystod eang o faterion sy'n gysylltiedig Adnoddau Dynol a chyflogaeth. Gallant eich helpu i dyfu a datblygu eich busnes i gyflawni eich gweledigaeth ac uchelgais.

Pryd: 22 Awst 2017, 09:30 - 16:00
Lle: Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP
Trefnydd y digwyddiad: Busnes Cymru
Cost: Am ddim

 

Busnes a'r economi

Mae gwaith maes wedi dechrau ar Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2017

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.
Crimewatch Alarms Newport

Mae hyfforddiant a datblygiad ar frig yr agenda ar gyfer busnes yng Nghasnewydd.

Prentisiaethau - Barclays - Apprenticeships
Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?
Sut ydw i’n cael gafael ar hyfforddiant heb ei ail a chodi lefelau sgiliau ledled fy nghwmni?

Dydd Gwener 20 Hydref 2017 yn y Celtic Manor, Casnewydd

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

B2Space
Mae B2Space a Chanolfan Awyrofod Eryri wedi datgelu cynigion ar gyfer prosiect lansio lloeren ym maes awyr Llanbedr yng Ngwynedd erbyn 2020, gyda chreu tua 90 o swyddi.

Gweithgaredd diweddaraf (Saesneg)

Llywodraeth Cymru

Ymwadiad

Dolenni cyswllt ar y Porth Sgiliau i Fusnes - caiff newyddion sgiliau sy'n cysylltu â gwefannau ac adnoddau eraill eu darparu er gwybodaeth yn unig. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros gynnwys ac adnoddau'r safleoedd hynny. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio'r safleoedd hynny. Dylai defnyddwyr edrych dros bolisïau preifatrwydd perthnasol y safleoedd hynny er mwyn cael gwybod mwy ynglŷn ag a ydynt, beth ydynt, pam ydynt a sut ydynt yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dylai defnyddwyr fod yn ofalus a chymryd camau i ddiogelu rhag feirysau, mwydod, feirysau Ceffyl Pren Troea ac/neu eitemau eraill a allai greu difrod i systemau.

Nid yw dolenni cyswllt i ffynonellau allanol yn golygu bod Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw unigolyn neu sefydliad a restrir. Caiff y dolenni eu darparu heb unrhyw ymhoniadau, amodau, gwarantiadau (datganedig a goblygedig), neu unrhyw delerau eraill o unrhyw fath, ac i'r graddau sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith, nid yw Llywodraeth Cymru na'r Porth Sgiliau i Fusnes yn ysgwyddo cyfrifoldeb, atebolrwydd nac unrhyw ddyletswydd gofal fel canlyniad i unrhyw gamau gweithredu neu fel canlyniad i beidio â gweithredu ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y safleoedd hyn.