Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.


 

Addysg a Sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru:

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Sgiliau a Hyfforddiant
24 Med 2018
Writing for the Web
Cardiff
This one day course explores the skills needed to approach...
25 Med 2018
Dyfodol Adeiladu Cymru a Thrafnidiaeth Cymru – Trosolwg o gontractau NEC
Porth,
Mae Dyfodol Adeiladu Cymru, ar y cyd â Thrafnidiaeth...
25 Med 2018
Google Analytics
Cardiff
By the end of this 1 day course, you will be able to...
25 Med 2018
Adeiladu Tîm Gwych
Cardiff Bay
Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n...
26 Med 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
St Clears
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
26 Med 2018
Communication Strategy
Cardiff
Developing a strategy for both Internal and External...
27 Med 2018
Cymorthfeydd Cymorth Busnes
Kidwelly,
Bydd y cymorthfeydd busnes pwrpasol hyn yn cynnig cyngor...
27 Med 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Port Talbot
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
2 Hyd 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Cwmbran
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
3 Hyd 2018
HR Breakfast Seminar - Attract and Develop Effective Leaders
St Asaph
Effective leadership is vital to the success of any...
3 Hyd 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Swansea
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
4 Hyd 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Abergavenny
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Fwy o Ddigwyddiadau

Top

Busnes a'r Economi

Ffynhonnell

Press Data

5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

Prentisiaethau

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.

Dŵr Cymru Welsh Water

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Llywodraeth Cymru

Mainetti

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

Redrow homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Mae'r rhaglen wedi creu 2000 o swyddi yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn rhan o'r gwasanaethau cymorth y mae Busnes Cymru yn eu darparu i Entrepreneuriaid a BBaChau  ar ran Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu Busnesau Newydd a BBaChau yng Nghymru sydd â dyheadau a photensial o ran twf uchel. 

Barclays (YouTube)

Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?

 

Am gynnwys Newyddion Sgiliau, cyfeiriwch at ein telerau ac amodau llawn.