Newyddion Sgiliau

Gwybodaeth ddiweddaraf a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.


 

Addysg a Sgiliau

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru:

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Sgiliau a Hyfforddiant
13 Rhag 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM
Pontypool
Gallai defnyddio system CRM gynyddu eich gwerthiant...
13 Rhag 2018
Rheoli Eich Cyllid
Cardiff Bay
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y maes pwysig hwn...
18 Rhag 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Bridgend
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
19 Rhag 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
St Asaph
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
19 Rhag 2018
Google Analytics Training
Cardiff
Google Analytics is one of the most powerful and useful...
19 Rhag 2018
Mobile Video for Social Media
Cardiff
Marketing Tom has teamed up with experienced mobile...
8 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Reynoldston
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
15 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Bangor
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
15 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Cwmbran
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
17 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Carmarthen
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
17 Ion 2019
Making Kanban Work
Cardiff
Stop starting, start finishing - how Kanban, implemented...
22 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Aberystwyth
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Fwy o Ddigwyddiadau

Top

Busnes a'r Economi

Ffynhonnell

Press Data

5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

Prentisiaethau

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.

Dŵr Cymru Welsh Water

Dyfodol-brawf eich cwmni gyda rhaglen dalent bwrpasol.

Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Llywodraeth Cymru

Mainetti

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.

Redrow homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Mae'r rhaglen wedi creu 2000 o swyddi yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn rhan o'r gwasanaethau cymorth y mae Busnes Cymru yn eu darparu i Entrepreneuriaid a BBaChau  ar ran Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu Busnesau Newydd a BBaChau yng Nghymru sydd â dyheadau a photensial o ran twf uchel. 

Barclays (YouTube)

Sut alla i recriwtio’r staff â’r ddawn i ysgogi’r busnes ymlaen?

 

Am gynnwys Newyddion Sgiliau, cyfeiriwch at ein telerau ac amodau llawn.