Welsh Government

 

A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?

PARATOI

PARATOI

Paratowch drwy adnabod y sgiliau sydd eu hangen.

 

DATBLYGU

DATBLYGU

Datblygwch sgiliau eich gweithlu er mwyn sicrhau llwyddiant.

ADDASU

ADDASU

Addaswch eich gweithlu gyda gweithwyr medrus newydd.

PorthSgiliau SkillsGateway

PARATOI

DATBLYGU

ADDASU

Wrth i newid agosáu. Sicrhau bod eich gweithlu yn fedrus yn y dyfodol.


  • Yn ei chael yn anodd recriwtio'r bobl gywir?
  • Yn meddwl gwella sgiliau'ch gweithlu?

Gall ein rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau gefnogi eich recriwtio a'ch dull o gynllunio'ch gweithlu.

Prentisiaethau
Prentisiaethau

Mae Cymru wedi datblygu rhaglen brentisiaeth hynod lwyddiannus. Efallai mai dyma'r amser i recriwtio eich gweithlu at y dyfodol.

Twf Swyddi Cymru
Twf Swyddi Cymru

Fe wnawn eich helpu i ddod o hyd i rywun sy'n iawn ar gyfer eich busnes chi a rhoi cymorth i chi ei gyflogi.

ReAct
ReAct

Drwy recriwtio rhywun sydd wedi cael ei ddiswyddo, gallwch fanteisio ar y Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct).

Uwchsgilio @ Waith
Uwchsgilio @ Waith

Cynlluniwyd y rhaglen hon i wella sgiliau ac i gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwr ennill cymwysterau achrededig i'w weithlu.


Cymorth Recriwtio
Cymorth Recriwtio
  • Angen help i recriwtio'r bobl gywir?                                                    
  • Angen datrys diffyg sgiliau yn eich gweithle?                           
  • Yn meddwl cryfhau eich gweithlu?                                               
Cynllunio'r Gweithlu
Cynllunio'r Gweithlu

Mae dal eich gafael yn y sgiliau a'r doniau yn eich busnes yn ystyriaeth strategol bwysig yn sgil Brexit.

Darllenwch ein canllawiau a’n cyngor i'ch helpu chi i edrych ar y ffordd rydych yn recriwtio, yn rheoli and yn datblygu staff.

Gyrfa-Cymru
Cefnogaeth i unigolion
  • Yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd?
  • Eisiau gwella eich sgiliau?
  • Angen help gyda'ch CV neu gyngor ynghylch cyfweliadau?

Pecyn Cymorth Brexit

Porth Brexit

Gallwch weld pa mor barod yw eich busnes drwy gwblhau pecyn cymorth Brexit sy'n mynd i'r afael â chwe maes busnes allweddol gan gynnwys canfod ffyrdd ichi wella eich perfformiad o ran sgiliau yn y dyfodol.

 

Cofrestru.

Aseswch eich busnes