Gwarant i Bobl Ifanc

 

Nod y Warant i Bobl Ifanc   yw sicrhau bod pobl ifanc o dan 25 oed yng Nghymru yn cael cynnig addysg, hyfforddiant neu gymorth â hunangyflogaeth neu gyflogaeth. Bydd y Warant yn cefnogi pobl ifanc, yn enwedig y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, i gael mynediad i’r byd gwaith a dod o hyd i’w ffordd ynddo.

Mae Cymru’n Gweithio yn helpu unigolion i fanteisio ar y Warant, ac rydym hefyd yn gofyn i fusnesau ystyried sut y gallant wneud eu rhan i gefnogi’r Warant i Bobl Ifanc. Rydym am weithio gyda’r gymuned fusnes i wneud y canlynol:

  • Ystyried recriwtio drwy ein rhaglen brentisiaethau;
  • Cynnig profiad gwaith i berson ifanc drwy ein rhaglen Hyfforddeiaeth;
  • Hyrwyddo eich swyddi gwag i bobl ifanc drwy Paruswyddi@gyrfacymru.llyw.cymru
  • Eich helpu i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar recriwtio pobl ifanc anabl drwy gysylltu â dpec@gov.cymru (gall y gwasanaeth hwn gynnwys cymorth arbenigol gan Gynghorwyr Cyflogaeth Anabledd yn busnes Cymru ar gyfer busnesau bach a chanolig). Mae rhagor o wybodaeth yma.