Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Cyngor Coronafeirws

Cyngor Coronafeirws

Covid-19: cymorth i fusnesau

Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi amrywiaeth o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr ledled Cymru, gan gynnwys:

  • Rhyddhad Ardrethi Busnes
  • Grantiau Busnes
  • Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig
  • Mynediad at gyllid
  • Cymorth i Weithwyr

Yn ogystal, mae cymorth Llywodraeth Cymru drwy Busnes Cymru a gwasanaethau Busnes Cymdeithasol Cymru ar gael i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r cyfnod anodd ac ansicr hwn. Mae Banc Datblygu Cymru yno i gefnogi busnesau Cymru drwy gynnig cyllid.

Yn dilyn y cymorth ariannol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn ymateb i Covid-19 hyd yma, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y cymorth traws-Lywodraeth, traws-sector a gyhoeddwyd ar gyfer mentrau micro, bach a chanolig a chyflogwyr strategol yn gynnar yr wythnos nesaf. Bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan cyn gynted ag y daw ar gael.

I rwystro lledaeniad y coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Chymru wedi rhoi cyfarwyddyd i rai busnesau a lleoliadau, gan gynnwys pob tafarn, bar a bwyty i gau. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y busnesau sy’n gorfod cau yn: https://www.gov.uk/government/publications/further-businesses-and-premises-to-close

Edrychwch ar ein tudalennau newyddion yma ar gyfer ein herthyglau Coronafirus diweddaraf.

Bydd y dolenni isod yn rhoi mwy o fanylion ac arweiniad ar sut i gael gafael ar y gwahanol fathau o gymorth.

Conversion pixel