Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer Rhieni a Gwarcheidwaid

Ydych chi'n rhiant i rywun sydd bob amser yn cynnig syniadau, sydd am weithio dros ei hun neu ddechrau busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi? Oes angen ichi ddysgu mwy am fyd menter, entrepreneuriaeth a busnes? Efallai eich bod am annog eich plentyn i fod yn entrepreneuraidd wrth iddo weithio i rywun arall? Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau