Proffiliau Modelau Rol

Mae perchenogion busnesau ac entrepreneuriaid ledled Cymru, bob un â gwahanol stori i’w hadrodd, yn gweithredu fel Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru i’n helpu i ysbrydoli pobl fel chi. Mae’r Modelau Rôl yn rhedeg ein gweithdai sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth a phenderfynu a ydych am fod yn entrepreneur. Edrychwch ar eu proffiliau i gael syniad o’r amrywiaeth eang o sectorau y mae’r bobl hyn yn gweithio ynddyn nhw.  

Ydych chi’n berchennog busnes neu’n entrepreneur yng Nghymru sydd am rannu’ch stori? Dysgwch fwy yma.