Proffiliau Modelau Rol

Mae perchenogion busnesau ac entrepreneuriaid ledled Cymru, bob un â gwahanol stori i’w hadrodd, yn gweithredu fel Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru i’n helpu i ysbrydoli pobl fel chi. Mae’r Modelau Rôl yn rhedeg ein gweithdai sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth a phenderfynu a ydych am fod yn entrepreneur. Edrychwch ar eu proffiliau i gael syniad o’r amrywiaeth eang o sectorau y mae’r bobl hyn yn gweithio ynddyn nhw.  

Ydych chi’n berchennog busnes neu’n entrepreneur yng Nghymru sydd am rannu’ch stori? Dysgwch fwy yma.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
Modest Trends
Disgrifiad busnes
Brand ffasiwn ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fenywod Mwslimaidd.
Rifhat Qureshi
Enw'r busnes
Signature Leather Limited
Disgrifiad busnes
Casgliadau menig o fyd chwaraeon a ffasiwn "Wedi'u Gwneud ym Mhrydain"
Tim Penn
Disgrifiad busnes
Awdur ac Entrepreneur Cymdeithasol
Nikki Watson
Enw'r busnes
1st Life Group
Disgrifiad busnes
Arbenigo mewn busnes ar gyfer Effaith Gymdeithasol, Cyfiawnder Cymdeithasol a Symudedd Cymdeithasol
Toni McLelland
Disgrifiad busnes
Hyfforddwr, Ymgynghorydd ac Ymarferydd Meistr mewn Busnes, Ffrwythlondeb a Meddylfryd
Helen Corsi-Cadmore
Disgrifiad busnes
Cyflwynydd/Cynhyrchydd llawrydd ac yn creu cynnwys
Mo Jannah
Enw'r busnes
LIMB-art
Disgrifiad busnes
Mae LIMB-art yn gwmni sy’n gwneud rhai o’r gorchuddion mwyaf ffasiynol yn y byd ar gyfer coesau prosthetig.
Mark Williams
Enw'r busnes
2wish
Disgrifiad busnes
Sylfaenydd a Phrif Weithredwr sefydliad ledled Cymru sy’n helpu cannoedd o deuluoedd bob blwyddyn sy’n profi colled sydyn a thrawmatig.
Rhian Mannings photo
Enw'r busnes
Ten Percent Legal Recruitment Consultants, TP Transcription Ltd., and Jonathan Fagan Business Brokers.
Disgrifiad busnes
helpu cyfreithwyr i ddod o hyd i swyddi newydd ledled y DU ac mewn gwledydd tramor. Mae hefyd yn rhedeg gwasanaeth busnes a thrawsgrifio academaidd arbenigol, a Jonathan Fagan Business Brokers
Jonathan Fagan
Enw'r busnes
Moral Training & Development
Disgrifiad busnes
Hyfforddi & Datblygu
Rob Lester