Welsh Government

Proffiliau Modelau Rol

Mae perchenogion busnesau ac entrepreneuriaid ledled Cymru, bob un â gwahanol stori i’w hadrodd, yn gweithredu fel Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru i’n helpu i ysbrydoli pobl fel chi. Mae’r Modelau Rôl yn rhedeg ein gweithdai sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth a phenderfynu a ydych am fod yn entrepreneur. Edrychwch ar eu proffiliau i gael syniad o’r amrywiaeth eang o sectorau y mae’r bobl hyn yn gweithio ynddyn nhw.  

Ydych chi’n berchennog busnes neu’n entrepreneur yng Nghymru sydd am rannu’ch stori? Dysgwch fwy yma.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
Smart Media Solutions
Disgrifiad busnes
Darparwr cynnwys a hyfforddiant digidol gan ddefnyddio dyfeisiau Smart i gyflwyno, addysgu a chreu marchnata a chynnwys digidol i bob sector o'r diwydiant o lefelau dechreuwyr i lefelau proffesiynol.
Mark Boucher photo
Enw'r busnes
Creatives Meet
Disgrifiad busnes
Mae Creatives Meet yn darparu gwasanaethau brandio, graffig a dylunio gwefannau hynod greadigol.
Enw'r busnes
Felin Honeybees
Disgrifiad busnes
Busnes ffermio sydd wedi ennill sawl gwobr yn dysgu pa mor hanfodol yw ein gwenyn mêl bach i bobl o bob oed
katie Hayward photo
Enw'r busnes
Siop Sioned
Disgrifiad busnes
Mae Siop Sioned yn gwerthu pob math o eitemau sydd wedi cael eu greu yn lleol, neu â chysylltiad Cymreig o emwaith, clustogau, fframiau a dodrefn wedi eu hail baentio - a’r cyfan o dan un tô.
Sioned Davies
Enw'r busnes
TBC Marketing
Disgrifiad busnes
Cwmni Marchnata – hyfforddi perchnogion a rheolwyr busnes i’w helpu i fod y fersiwn orau o’u hunain ac mae’r canlyniadau ar gyfer eu busnesau yn anhygoel
default image
Enw'r busnes
Animated Technologies
Disgrifiad busnes
Asiantaeth ddigidol yw Animated Technologies sy’n creu animeiddiadau 3D deniadol ac apiau rhyngweithiol ymgolli a fydd yn delweddu’ch cynhyrchion technegol cymhleth.
Tom Burke photo
Enw'r busnes
iungo Solutions Limited
Disgrifiad busnes
mae iungo yn creu platfform gyrfaol i bobl ifanc 14- 18 oed; mae’n dylunio llwybrau gyrfaol personol ac yn rhoi cipolwg tryloyw ar sectorau er mwyn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i’w swydd ddelfrydol.
Jessica Leigh Jones photo
Enw'r busnes
Pelatis Online
Disgrifiad busnes
Canolbwyntio ar berchnogion busnes sydd am ddefnyddio'r rhyngrwyd i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch a'u gwasanaethau.
Nigel Packer
Enw'r busnes
KDP Coaching & Consulting
Disgrifiad busnes
Cymorth busnes i fusnesau newydd a busnesau sy’n tyfu i helpu pobl feithrin llesiant yn y gweithle
Katie Phillips photo
Enw'r busnes
Right Click Accounting
Disgrifiad busnes
Gwasanaethau cadw cyfrifon ac ymgynghori busnes gan ddefnyddio theori a phrofiad ymarferol i greu gwerth i gleientiaid.
Alexis Charkiw Photo