Stacey Adamiec
Stacey Adamiec
Revue Studios
Trosolwg:
Troi syniadau creadigol yn fodelau busnes strwythuredig
Sectorau:
Gwasanaethau Creadigol
Rhanbarth:
Abertawe

Y celfyddydau perfformio oedd fy nghefndir pan adewais y coleg, ac nid oeddwn wedi ystyried rhedeg fy nghwmni fy hun. 

Fodd bynnag, cefais fflach o ysbrydoliaeth wedi imi fethu clyweliad dawnsio, gan addo imi fy hun na faswn yn gadael i rywun arall benderfynu beth fyddai fy nhrywydd mewn bywyd.  Fe brynais adeilad yng nghanol dinas sydd bellach yn ganolfan mentrau creadigol brysur.

"Anelwch yn uchel a gweithiwch mor galed â phosibl i leihau'r risgiau. Dysgwch bopeth sydd ei angen er mwyn cyrraedd y nod ac anwybyddwch unrhyw un sy’n cwestiynu eich gallu."

Stacey Adamiec - Revue Studios

Mae'n cynnig lle ar gyfer dosbarthiadau, gweithdai a seminarau er mwyn annog pobl ifanc a menywod ym myd busnes, ac yn troi syniadau creadigol yn fodelau busnes strwythuredig.

Treuliais bum mlynedd yn darllen llyfrau busnes cyn imi ddechrau fy musnes, ond ro'n i'n meithrin cysylltiadau da yn ystod y cyfnod hwnnw. 

 

Roedd y llif arian yn broblem ar y dechrau oherwydd cost uchel yr adeilad yr oeddwn wedi symud i mewn iddo. 

Fodd bynnag, rydw i wrth fy modd gyda'r rhyddid o weithio imi fy hun er mwyn rhoi syniadau ar waith ac ennill arian yn sgîl hynny.


Cysylltu gyda Stacey