Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer Addysgwyr (11-16)

 

Ydych chi'n addysgu pobl ifanc 11 - 16 oed ac am ddysgu mwy am sut i gyflwyno entrepreneuriaeth i'ch gwersi? Efallai eich bod yn dysgu rhywun sydd wedi cael syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau