Cewch hyd i’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch gyda’ch syniad busnes yn yr adran yma.

 

Adnoddau Ar-lein
Bootcamp delegates
Canllaw cychwyn am ddim

Cofrestrwch i gael canllaw cychwyn busnes am ddim.

Dechrau heddiw!

Enterprise Catalyst
Rhowch gynnig ar y Cwis Ysgogi Mentergarwch

Cewch wybod pa mor fentrus yr ydych mewn gwirionedd drwy lenwi’r teclyn hunanasesu yma. Mae’n ffordd wych o’ch helpu i ddeall rhagor am eich hun - eich ysgogiadau, sgiliau, agweddau er mwyn llwyddo. Ar ôl gwneud y cwis, cewch adroddiad personol sy’n crynhoi eich agweddau at fenter.

Drwy glicio’r ddolen yma, fe gewch eich tywys i wefan allanol.

Online Tools
Adnoddau Ar-lein

Mae adnoddau ar-lein gwych ar gael yma i’ch helpu i wella eich sgiliau busnes a chael gwybod mwy dros eich hun!

Pethau i'w cofio: Cam wrth Gam wrth ddechrau Busnes
Pethau i'w cofio: Cam wrth Gam wrth ddechrau Busnes

Lawrlwythwch y rhestr ddefnyddiol yma a’i defnyddio i fod yn drefnus, cael gwybod pryd yr ydych yn barod i gwrdd â chynghorydd Busnes Cymru, a gwneud yn siŵr eich bod yn aros ar y trywydd cywir!

Business Wales Guide cartoon
Canllawiau Cynllunio Busnes

Cewch hyd i ganllawiau am gynllunio busnes, dewis enw ar gyfer eich busnes, a phob math o faterion eraill!

cartoon workers
Dalenni Ffeithiau Syniadau Busnes

Os ydych yn bwriadu dechrau busnes, mae gennym gannoedd o ddalenni ffeithiau rhad ac am ddim i’ch helpu i ddewis y math cywir o fusnes. Mae eich dalenni ffeithiau yn rhoi llawer o wybodaeth fydd yn eich helpu i ddechrau eich busnes.