Os gennych chi ragor o gwestiynau? Cysylltwch â ni i gael rhagor o gymorth a chyngor busnes!

Cysylltwch â ni
Ydych chi'n chwilio am fwy o wybodaeth am fod yn entrepreneur? Oes gennych chi syniad y hoffech chi ddod yn realiti? Cysylltwch â ni trwy lenwi'r ffurflen hon. Mae gennym weithdai, cefnogaeth un i un a mynediad i ystod eang o ddigwyddiadau, cystadlaethau a chyfleoedd i'ch helpu ar eich taith.
Cytundeb Preifatrwydd
Cytundeb Preifatrwydd
Sign Up
Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Cewch sesiynau 1-2-1 gyda Chynghorydd Busnes, canllaw ar gychwyn busnes a Simply Do Ideas - ffordd wych o ddatblygu eich syniadau busnes chi!

Pencampwr Menter
Pencampwr Menter

Mae gennym Pencampwr Menter ym mhob coleg a phrifysgol ledled Cymru. Cewch wybod pwy yw eich Pencampwr Menter yma.

Our Team
Ein Tîm

Mae ein tîm yma i'ch helpu. Edrychwch pwy y gallwch gysylltu â nhw yn yr ardal.