Os gennych chi ragor o gwestiynau? Cysylltwch â ni i gael rhagor o gymorth a chyngor busnes!

Yn ôl

Cysylltwch â ni
Sign Up
Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Cewch sesiynau 1-2-1 gyda Chynghorydd Busnes, canllaw ar gychwyn busnes a Simply Do Ideas - ffordd wych o ddatblygu eich syniadau busnes chi!

Contact Us
Cysylltwch â ni

Unrhyw gwestiynau? Oes gennych chi eisoes syniad yr hoffech roi cynnig arno? Hoffech chi gysylltu â chynghorydd busnes? Ymholiadau am weithdai?

Cysylltwch â ni yma!

Helpline red phone
Llinell Gymorth Busnes Cymru

Mae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn ffordd bwysig o gael gafael ar wasanaeth Busnes Cymru.  Mae’n rhan o wasanaeth cyffredinol Busnes Cymru sy’n cynnig cymorth busnes i bobl sy'n dechrau busnes, ei gynnal a’i ddatblygu.

Pencampwr Menter
Pencampwr Menter

Mae gennym Pencampwr Menter ym mhob coleg a phrifysgol ledled Cymru. Cewch wybod pwy yw eich Pencampwr Menter yma.

Our Team
Ein Tîm

Mae ein tîm yma i'ch helpu. Edrychwch pwy y gallwch gysylltu â nhw yn yr ardal.

 

Gyrrwch neges i ni ar Facebook