Enillwyr Y Criw Mentrus 2021

Enillydd Cenedlaethol 

Ysgol Bro Cernyw, Conwy

 

Eilyddion

Ysgol Llannefydd ac Ysgol Gynradd Maerdy

Gwobr Pencampwr yr Athrawon -  Enwebwyd gan y Pennaeth

Einir Davies, Ysgol Bro Cernyw

Gwobr Cyflwyniad

Ysgol Gynradd Raglan

 Gwobr Seren y Criw – Unigolyn Rhagorol

Branwen Ashworth, Ysgol Gynradd

    yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ac Anni Glwys Davies, Tîm Sylfaen, Ysgol

    Bro Cernyw

Gwobr Ysbryd Tîm

Ysgol Gynradd Bryn Awel

Gwobr Menter Gymdeithasol

Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant

Gwobr ECO/Amgylcheddol 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 

    Nghymru Y Trallwng

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Curriculum

Ysgol Bro Aled

Gwobr Ymgysylltu â Busnes 

Ysgol Gynradd Machen

Yr Enillwyr

Ysgol Gynradd yr Eglwys Yng  Nghymru Y Trallwng , Ysgol Gynradd Maerdy, Ysgol Gynradd Machen, Ysgol

    Gynradd Raglan, Ysgol Gynradd Bryn Awel

Gwobr Ymgysylltu â Busnes 

Ysgol Gynradd Machen 

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Ysgol Gynradd yr Eglwys Yng Nghymru, Bryncoch x 2 dîm

Gwobr ECO / Amgylcheddol

Ysgol Gynradd Ffaldau

Gwobr Menter Gymdeithasol

Ysgol Gynradd Carreghofa 

Gwobr Ysbryd Tîm

Ysgol Yr Hafod

Gwobr Seren y Criw – Unigolyn Rhagorol

Jacob Coates,  Ysgol Gynradd Bryn Awel 

Gwobr Cyflwyniad

Ysgol Gynradd Raglan 

Gwobr Cartref

y Chwiorydd Thomas 

 

Yr Enillwyr

Ysgol Bro Cernyw Sylfaen, Ysgol Bro Cernyw CA2, Ysgol Llannefydd, Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant, Ysgol Bro Aled

Gwobr Ymgysylltu â Busnes 

Ysgol Llannefydd

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Ysgol Bro Cernyw

Gwobr ECO / Amgylcheddol

Ysgol Penalltau

Gwobr Menter Gymdeithasol

Ysgol Llanrhaedr ym Mochnant

Gwobr Ysbryd Tîm

Ysgol Pum Heol

Gwobr Seren y Criw – Unigolyn Rhagorol 

Ysgol Chwilog

Gwobr Cyflwyniad

Ysgol Cwm Banwy