Cynllun Busnes

Llunio cynllun

Mae cynllunio beth rydych chi am ei wneud yn eich busnes yn rhan bwysig o wneud yn siŵr bod eich busnes yn llwyddo. Mae cynllun busnes fel map, yn tywys cyfeiriad eich busnes, ac yn eich helpu i'ch cadw ar y llwybr iawn a mesur eich llwyddiant. Mae’r adran hwn yn rhoi templed cynllun busnes i chi ac yn mynd â chi drwy’r broses o baratoi cynllun busnes, gam wrth gam.