1. Crynodeb

Cyn ichi neidio i mewn i'w chanol hi a dechrau marchnata neu wario arian, mae'n hanfodol tynnu popeth at ei gilydd mewn Cynllun Gweithredu ar gyfer Marchnata. Mae'r adran hwn yn eich tywys gam wrth gam drwy broses paratoi'ch Cynllun Gweithredu Marchnata.

2. Cynllunio Ymarferol ar gyfer Marchnata

Eich cynllun busnes yw'r map ar gyfer eich busnes. Yn yr un modd, bydd eich cynllun gweithredu ar gyfer marchnata yn eich helpu chi i gynllunio, rheoli a chadw golwg ar eich gweithgarwch marchnata.

Mae cynllun gweithredu ar gyfer marchnata'n arf ymarferol. Mae'n eich galluogi i gael cip sydyn ar eich holl weithgarwch marchnata. Nid dogfen anhyblyg yw hon. Mae'n ddogfen ddeinamig y gallwch chi ei haddasu wrth i'ch busnes newid.

3. Cynllun Gweithredu - Marchnata

Does dim rhaid i'ch Cynllun Gweithredu ar gyfer Marchnata fod yn hir ac yn gymhleth. Mae'r enghraifft hon yn cynnwys yr holl brif feysydd:

1. Eich nodau ac amcanion marchnata

 • faint o fusnes ydych chi eisiau?
 • beth mae hyn yn ei olygu o ran nifer o gwsmeriaid?
 • faint o bobl oes rhaid i chi gyrraedd i gael y nifer o gwsmeriaid?

2. Diffinio eich cwsmeriaid

 • pwy yw eich cwsmeriaid?
 • dylech gynnwys eich proffil delfrydol cwsmer

3. Eich strategaethau marchnata

 • sut ydych chi'n mynd i gael darpar gwsmeriaid?
 • pa mor aml ydych chi'n mynd i'w cyrraedd nhw?
 • faint y byddwch yn treulio i gyflawni hyn?
 • pa weithgareddau wedi bod yn y mwyaf effeithiol hyd yn hyn?

4. Cynllun Gweithredu

 • pryd ydych chi'n ei wneud beth?
 • pwy fydd yn gwneud hyn?
 • pa adnoddau sydd eu hangen arnoch?
 • faint fydd y gost?
 • sut y byddwch yn mesur y canlyniadau?

5. Cynllun Gweithredu Marchnata Amserlen

 • paratoi cynllun 12-mis ar eich gweithgareddau marchnata
 • yn dangos lle y dylai pob gweithgaredd yn cael ei dechrau

6. Eich Dyddiadur Marchnata

 • rhowch bob gweithgaredd yn eich dyddiadur, fel eich bod yn gwybod beth i'w wneud a phryd
 • yn cynnwys y rhifau - pa ganlyniadau yr ydych yn eu disgwyl 
 • cynlluniwch adolygiad wythnosol a misol

7. Monitro, gwerthuso a rheo

 • beth ydych chi'n mesur? (nifer yr ymholiadau, apwyntiadau, cwsmeriaid, o le mae'r ymholiadau yn dod, nifer yr ymholiadau o bob gweithgaredd, trosi o ymholiadau i apwyntiadau, apwyntiadau i werthiannau, cost o gael ymholiadau, o gael cwsmeriaid)

Lawrlwythwch y templed Cynllun Gweithredu – Marchnata (MS Word 12kb) hwn i'ch tywys.

Gall y cwrs BOSS hwn hefyd eich helpu gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i lunio cynllun.

(Cyrsiau digidol BOSS sydd wedi cael eu creu gan Busnes Cymru i’ch helpu sefydlu a rhedeg busnes. Mewngofnodi/Cofrestru yn ofynnol).

Nesaf: Gwerthu er mwyn Llwyddo