BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb Cymdeithasol

Mae’r Addewid Cydraddoldeb yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau rhagweithiol at greu gweithle cynhwysfawr.

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau gweithredol tuag at wella eu cynaliadwyedd.

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch bod yn fusnes cyfrifol.

Mae effeithlonrwydd adnoddau yn ymdrin â phob agwedd ar fesurau ynni, gwastraff ac effeithlonrwydd dŵr.

Mae gweithredu mewn ffordd amgylcheddol gyfrifol yn ddyletswydd gyfreithiol. Mae pob busnes yn gyfrifol am gydymffurfio gydag ystod o ddeddfwriaeth amgylcheddol i leihau’r effaith y mae’ch busnes yn ei gael ar yr amgylchedd.

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil


Ar y gweill

Ydych chi'n trafod iechyd meddwl yn y gwaith?

Rydym yn gwybod bod costau cynyddol yn her fawr i fusnesau ac yn gallu effeithio ar ein hiechyd meddwl a'n lles.

Bydd Pythefnos Masnach Deg yn ôl rhwng 9 Medi ac 22 Medi 2024.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Rhaglen chwe wythnos sydd wedi’i hachredu o ran DPP ac sy’n cynnig hyfforddiant hanfodol ar gynaliadwyedd i fusnesau bach yn rhad ac am ddim yw BT Sustainability
Gall menywod mewn microfusnesau a busnesau bach a chanolig (BBaCh) sydd wedi’u cofrestru yn y DU wneud cais am gyfran o hyd at £4 miliwn i ddatblygu eu syniadau
Mae ceisiadau bellach ar agor i fusnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden gael cyllid i fuddsoddi mewn paratoi
Mae Wythnos Gwirfoddoli yn ddigwyddiad blynyddol pan mae elusennau, grwpiau gwirfoddol, sefydliadau cymdeithasol, a gwirfoddolwyr eu hunain, yn dod at ei gilydd
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Guests will be welcomed to the Hospice of the Good...
FSB North Wales annual conference is back with a collection...
A half day session that will introduce you to Leadership, ...
Step into the world of efficiency and innovation...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.