BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb Cymdeithasol

Mae’r Addewid Cydraddoldeb yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau rhagweithiol at greu gweithle cynhwysfawr.

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau gweithredol tuag at wella eu cynaliadwyedd.

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch bod yn fusnes cyfrifol.

Mae effeithlonrwydd adnoddau yn ymdrin â phob agwedd ar fesurau ynni, gwastraff ac effeithlonrwydd dŵr.

Mae gweithredu mewn ffordd amgylcheddol gyfrifol yn ddyletswydd gyfreithiol. Mae pob busnes yn gyfrifol am gydymffurfio gydag ystod o ddeddfwriaeth amgylcheddol i leihau’r effaith y mae’ch busnes yn ei gael ar yr amgylchedd.

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil


Ar y gweill

Ydych chi'n trafod iechyd meddwl yn y gwaith?

Rydym yn gwybod bod costau cynyddol yn her fawr i fusnesau ac yn gallu effeithio ar ein hiechyd meddwl a'n lles.

Bydd Pythefnos Masnach Deg yn ôl rhwng 9 Medi ac 22 Medi 2024.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Ambition for stand-out Welsh strengths, green prosperity, skills and local jobs form the top priorities for the Economy Minister, Vaughan Gething, w
Os oes gennych syniad ar gyfer menter gymdeithasol neu os ydych eisoes yn gwneud gwahaniaeth ac yn chwilio am gymorth i ddatblygu eich menter gymdei
Tâl Salwch Statudol (SSP) yw isafswm sylfaenol y tâl statudol y mae gan gyflogai hawl i’w gael am gyfnodau pan nad yw’n gallu gweithio oherwydd salwch.
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Nghymru yn
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Cheshire Football Association (FA) are our hosts for...
Learn to apply Circular Economy principles to your...
Learn to apply Circular Economy principles to your...
We're stepping into Christmas and looking forward to...
Gweld pob digwyddiad