BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Is-bwnc

Effeithlonrwydd adnoddau

Lleihau Eich Costau Ynni, Dŵr a Gwaredu Gwastraff. Gallai eich busnes chi leihau costau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai a lleihau gwastraff.
Gallai gwella effeithlonrwydd dŵr eich busnes arbed arian i chi, a lleihau eich effaith ar yr amgylchedd.
I fusnesau'r DU, gall gwir gost gwastraff fod hyd at 4% o drosiad busnes.
Mae lleihau’r defnydd o ynni’n gwneud synnwyr i fusnesau; mae’n arbed arian, yn hybu enw da corfforaethol ac mae’n helpu pawb i gyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae Busnes Cymru yn helpu busnesau Cymru i gyflawni eu Gweledigaeth Werdd.

Drwy edrych ar y cyfarwyddiadau defnyddiol yma rydych yn gallu archwilio sut mae eich busnes chi yn medru gwneud mwy i fod yn effeithlon gyda adnoddau i arbed ynni, dŵr a lleihau gwastraff. Medrir gwneud gwahaniaeth drwy newidiadau bychain.