BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd

Drwy edrych ar y cyfarwyddiadau defnyddiol yma rydych yn gallu archwilio sut mae eich busnes chi yn medru gwneud mwy i fod yn effeithlon gyda adnoddau i arbed ynni, dŵr a lleihau gwastraff. Medrir gwneud gwahaniaeth drwy newidiadau bychain.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2023
Diweddarwyd diwethaf:
11 Medi 2023

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.