BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyflogi pobl a gwella sgiliau

Yn yr adran hon

Sicrhau bod Cymru yn lle cyfartal i weithio.

Gall cydweithio a gweithio mewn partneriaeth â busnesau eraill fod yn un ffordd i helpu’ch busnes i dyfu. Mae’r adran hon yn edrych ar rai o’r opsiynau sydd ar gael i chi a sut mae cydweithio er mwyn llwyddo.

Mae'r adran hon yn cynnwys tâl, contractau a hurio ar GOV.UK.

Mae llawer o resymau da i chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes, a ph'un a ydych yn fenter fawr neu fach, mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwyliau a phensiwn ar GOV.UK.

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

Mae recriwtio staff newydd ar gyfer eich busnes yn un o'r penderfyniadau mwyaf drud a hollbwysig y byddwch yn ei wneud ac mae cael y canlyniadau yr ydych eisiau yn cymryd cynllunio a gweithredu da.

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Mae cwsmeriaid yn hanfodol i unrhyw fusnes – heb gwsmeriaid, nid oes busnes. Mae pwysigrwydd marchnata’n cael sylw yn y tri modiwl arall. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar werthu a marchnata fel arf ar gyfer twf.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

The effects of the pandemic and the cost-of-living crisis have hit marginalised and minoritised communities the hardest, negatively impacting the li
If you are involved with the work of a charity, voluntary organisation, community group or social enterprise there are free resources av
Innovate UK have a wide range of funding opportunities open to Welsh business to innovate and invest in RD&I.
If you work or hope to work in the media and need financial help to develop your skills, Ymddiried can help.
Gweld pob newyddion

Events

Join us at the Creative Business Roadshow for insights,...
Join us for a Lunch & Learn workshop that...
Do you want to drive your business to be more competitive?...
This webinar will help you understand what is required...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.