BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyflogi pobl a gwella sgiliau

Yn yr adran hon

Sicrhau bod Cymru yn lle cyfartal i weithio.

Gall cydweithio a gweithio mewn partneriaeth â busnesau eraill fod yn un ffordd i helpu’ch busnes i dyfu. Mae’r adran hon yn edrych ar rai o’r opsiynau sydd ar gael i chi a sut mae cydweithio er mwyn llwyddo.

Mae'r adran hon yn cynnwys tâl, contractau a hurio ar GOV.UK.

Mae llawer o resymau da i chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes, a ph'un a ydych yn fenter fawr neu fach, mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwyliau a phensiwn ar GOV.UK.

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

Mae recriwtio staff newydd ar gyfer eich busnes yn un o'r penderfyniadau mwyaf drud a hollbwysig y byddwch yn ei wneud ac mae cael y canlyniadau yr ydych eisiau yn cymryd cynllunio a gweithredu da.

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Mae cwsmeriaid yn hanfodol i unrhyw fusnes – heb gwsmeriaid, nid oes busnes. Mae pwysigrwydd marchnata’n cael sylw yn y tri modiwl arall. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar werthu a marchnata fel arf ar gyfer twf.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

More than 44,000 homes and businesses across Wales are benefiting from improved connectivity thanks to the Welsh Government’s rollout of fast full f
10 December 2023 marks the 75th anniversary of one of the world's most groundbreaking global pledges: the 
Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd yr wythnos hon.
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Learn to apply Circular Economy principles to your...
This online training session is for event organisers...
We're stepping into Christmas and looking forward to...
Start your business journey with the 5-9 CLUB! ...
Gweld pob digwyddiad