BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Recriwtio a Hyfforddi

Paratowch eich busnes drwy nodi bwlch sgiliau, datblygu sgiliau eich gweithle er mwyn sicrhau llwyddiant ac addasu eich gweithlu gyda gweithwyr medrus newydd.

Mae'r Sgiliau a Hyfforddiant yn darparu datblygiad sgiliau a chymorth i fusnesau, ac mae hefyd yn tynnu sylw at feysydd y gallech eu gwella.

 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Sgiliau a Hyfforddiant safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.