BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymraeg Yn Eich Busnes

Mae llawer o resymau da i chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes, a ph'un a ydych yn fenter fawr neu fach, mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu.

Gall defnyddio'r Gymraeg gael effaith fawr ar dy fusnes. Ac mae Helo Blod yma i roi help llaw yn rhad ac am ddim.

Mae’r cynllun Iaith Gwaith a'r bathodyn swigen oren yn dangos eich bod yn siarad Cymraeg. Archebwch eich bathodynnau ac arwyddion ‘Cymraeg’: Iaith Gwaith (comisiynyddygymraeg.cymru)

Ydych chi eisiau defnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes neu elusen? Am ragor o wybodaeth, ewch i Busnesau ac elusennau (comisiynyddygymraeg.cymru)

Cymerwch olwg ar yr addroddiad Defnyddio'r Gymraeg - yr achos busnes. Mae'r adroddiad hwn ar gyfer arweinwyr busnes sydd am ddatblygu neu ehangu yng Nghymru. Mae'n edrych ar y galw gan gwsmeriaid am wasanaethau Cymraeg, barn arweinwyr busnes a sut gall y Comisiynydd eich helpu i dyfu a ffynnu: defnyddior gymraeg yr achos busnes.pdf (comisiynyddgymraeg.cymru)

Dilynwch ni yn Gymraeg ar TwitterFacebook ac Instagram.  Cofrestrwch yma os hoffech dderbyn ein cylchlythyr busnes pythefnosol.Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.