BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Tyfu busnes

Mae Busnes Cymru yma i helpu eich busnes i ehangu a thyfu drwy rwydweithio, gweithdai, help i ddatblygu eich sgiliau busnes a thrwy nodi cyfleoedd ariannu. Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gael ac rydym yn darparu cymorth arbenigol.

Tyfu busnes

Mae ein canolfan adnoddau marchnata yn darparu gwybodaeth farchnata ymarferol sy'n rhoi sylw i bob math o bynciau ac offer i helpu eich busnes.

Mae'r rhaglen hon wedi'i thargedu at fusnesau twf uchel sydd am ddechrau ar eu cam twf nesaf.

Mae ein hadnoddau arloesi yma i'ch helpu i weld pa gymorth a chyllid sydd ar gael i'ch helpu i arloesi.

Mae allforwyr llwyddiannus yn gweld bod masnachu'n rhyngwladol yn rhoi manteision iddynt dros eu cystadleuwyr, dechreuwch eich taith allforio yma.

Cyllid busnes hyblyg i gwmnïau yng Nghymru, gwiriwch a yw eich busnes yn gymwys.

Defnyddiwch ein canfyddwr cyllid i ddod o hyd i opsiynau cyllid a sut i ddewis y math cywir o gyllid i chi.

Rydym yma gyda gwybodaeth TG ymarferol ar gyfer eich busnes sy'n ymdrin â phob math o bynciau o gyfathrebu i galedwedd.

Mae eich busnes yn dibynnu ar gael y bobl iawn sydd â'r sgiliau iawn i gyflawni eich nodau.

Defnyddiwch ein porth tendro a chaffael GwerthwchiGymru i chwilio a gwneud cais am gyfleoedd contract.


Cymorth busnes

I ddechrau eich busnes ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Gofynnwch am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.