BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Twf Busnes

Canllawiau a strategaethau ar gyfer cydweithio, gwerthu, cyllid, opsiynau, a chynllunio i hybu llwyddiant busnes

Er bod sawl gwahanol ffordd o ddatblygu’ch busnes, mae popeth yn dod o dan bedwar opsiwn allweddol yn y bôn. Mae’r adran hon yn rhoi fframwaith i chi ystyried pob un o’r pedwar opsiwn allweddol hyn ac yn eich helpu i roi trefn ar eich syniadau.

Gall datblygiad/twf busnes fod yn hynod o gyffrous, ond mae’n golygu newidiadau o fewn y busnes. Mae’r adran hon yn edrych ar ba mor bwysig yw eich Cynllun Busnes ac ar oblygiadau datblygu busnes.

Mae twf busnes yn bwysig i bob math o fusnesau. Nod pob busnes, beth bynnag fo’i faint, yw cynhyrchu incwm rheolaidd a chyson.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.