BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Dechrau busnes

Yn yr adran hon

Porwch drwy gynnwys treth busnes, rhedeg cwmni cyfyngedig, eiddo busnes a mwy ar GOV.UK.

Dechrau Busnes, Cynllun Busnes, Cyllid

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

Canllawiau ar gofrestru eich busnes, rheolau ar gyfer eich math o fusnes, a help gyda chyflogi pobl.

Dewch o hyd i syniad busnes

Rhoi'r wybodaeth sydd eu hangen ar fusnesau i helpu i ddiogelu eu hunain.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Bydd Cymru Werdd yn creu ymrwymiad i newid cadarnhaol trwy godi ymwybyddiaeth amgylcheddol a gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio sgrin cynal
Bydd Wythnos Hinsawdd Cymru yn ôl rhwng 11 a 15 Tachwedd 2024, gan ddod â phobl o bob rhan o Gymru ynghyd i rannu gwersi a ddysgwyd, i ysgogi syniad
Mae'r Ddeddf Deallusrwydd Artiffisial yn elfen allweddol o bolisi'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer meithrin y datblygiad a’r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Embrace the virtual networking scene with us! Join...
Are you under 25 and considering starting your own...
Guests will be welcomed to the Hospice of the Good...
This half day course provides an overview of the frequently...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.