BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dechrau a chynllunio busnes

Os ydych chi wedi bod eisiau dechrau eich busnes eich hun erioed neu os yw eich amgylchiadau’n mynnu eich bod chi’n ystyried hunangyflogaeth, rydyn ni yma i helpu. Bydd y wybodaeth am y cymorth ymarferol sydd ar gael ar y tudalennau hyn yn eich helpu ar eich taith.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Dechrau a Chynllunio Busnes safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.