BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Rhedeg busnes

Porwch ein hystod gynhwysfawr ac ymarferol o ganllawiau sydd ar gael i'ch helpu i redeg eich busnes. Mae Busnes Cymru yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, cyngor busnes a chyfarwyddyd i'ch helpu i reoli eich busnes ac i ehangu eich gwybodaeth am fusnes er mwyn datblygu eich busnes.

Rhedeg busnes

Rydym yn helpu darpar berchnogion busnes i oresgyn yr heriau sy’n eu hwynebu ar eu taith i ddechrau busnes.

Defnyddiwch ein canfyddwr cyllid i ddod o hyd i opsiynau cyllid a sut i ddewis y math cywir o gyllid i chi.

Mae ein canolfan adnoddau marchnata yn darparu gwybodaeth farchnata ymarferol sy'n rhoi sylw i bob math o bynciau ac offer i helpu eich busnes.

Rydym yma gyda gwybodaeth TG ymarferol ar gyfer eich busnes sy'n ymdrin â phob math o bynciau o gyfathrebu i galedwedd.

Mae'r Porth Sgiliau ar gyfer busnes yn darparu datblygiad sgiliau a chymorth, ac yn tynnu sylw at feysydd y gallech eu gwella.

Defnyddiwch ein porth tendro a chaffael GwerthwchiGymru i chwilio a gwneud cais am gyfleoedd contract.


Mewn Ffocws

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes i ddatblygu drwy ddysgu ar-lein.

Cyllid busnes hyblyg i gwmnïau yng Nghymru, gwiriwch a yw eich busnes yn gymwys.

Yn cynnig ystod o gamau ymarferol, megis lleihau'r defnydd o gerbydau, cynyddu effeithlonrwydd dŵr ac ynni.

Cymorth busnes

I ddechrau eich busnes ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Gofynnwch am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.