BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Y Môr a physgodfeydd

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

Cymru a'r Môr, mmgylchedd morol, pysgodfeydd


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, newydd gyhoeddi enwau'r sefydliadau sydd wedi ymgeisio’n llwyddiannus am her Llywodraeth Cymru gwerth £
Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysg
Mae ymgynghoriad yn cael ei lansio ar gynllun newydd Pumpwatch, a fydd yn ei gwneud yn haws i yrwyr chwilio am y tanwydd rhataf.
Cynhelir Wythnos Cydraddoldeb Hiliol rhwng 5 ac 11 Chwefror 2024, ac mae’n ymgyrch flynyddol ledled y Deyrnas Unedig (DU) a drefnir gan Race Equality Matters sy’
Gweld pob newyddion

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.