BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Y Môr a physgodfeydd

Mae ei golygfeydd godidog a'i diwylliant cyfoethog yn gwneud Cymru'n lle deniadol. Mae ein hardal forol yn fwy na'n hardal dirol ac mae'r arfordir yn gartref i nifer o brif borthladdoedd, harbyrau a chymunedau arfordirol.

Mae busnesau arfordirol a morol yn hanfodol bwysig gan gyfrannu dros £6.8bn i economi Cymru. Mae Cymru'n cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer 'Twf Glas’. Rydym am i'n busnesau a'n cymunedau arfordirol ffynnu yn ein gwlad amrywiol wych.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Cymru a'r Môr safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.