BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Diwydiannau creadigol a ffilm

Mae Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol yn gynllun disgresiynol a gyflwynir drwy Gronfa Dyfodol yr Economi, lle y defnyddir cyllid cyhoeddus i gefnogi twf Cymru fel cyrchfan ar gyfer cynhyrchu cynnwys o'r radd flaenaf.

Cynhyrchu, Ffilm, Sgrin

Mae Tîm y Sector Diwydiannau Creadigol o fewn Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried amrywiaeth o fewn y diwydiant ffilm a theledu.

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Women within UK registered micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) can apply for a share of up to £4 million to develop their exciting and
Os ydych chi’n gweithio yn y cyfryngau neu'n gobeithio cael gwaith yno ac angen cymorth ariannol i ddatblygu eich sgiliau, gall Ymddiried helpu.
Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn ystyried mai diwylliant yw calon cymdeithas gyfiawn ac yn credu bod angen newid strwythurol a diwylliannol hirdymor ar y sector.
Mental Health Awareness Week is an ideal time for us all to think about mental health, tackle stigma, and find out how we can create a society that
Gweld pob newyddion

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.