BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymru Greadigol

Mae Sgrîn Cymru yn dîm bach ond ymroddedig a gwybodus o fewn Cymru Greadigol, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru.

Mae Sgrîn Cymru yn dîm bach ond ymroddedig a gwybodus o fewn Cymru Greadigol, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru. Mae Sgrîn Cymru yn gweithio gyda phrosiectau rhyngwladol a domestig o bob lliw a llun. O ffilmiau byrion i ffilmiau nodwedd, o sesiynau ffotograffau i hysbysebion, o raglenni dogfen i ddramâu, mae'n rhoi cymorth amhrisiadwy i gynyrchiadau sy'n ffilmio yng Nghymru. Os oes angen unrhyw gyngor arnoch am leoliadau neu waith ffilmio yng Nghymru yn gyffredinol, cysylltwch â ni.
 

Mae gan Cymru Greadigol wefan ar wahân


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.